RECERCA D'INFORMACIÓ

Entre el 14 i el 18 de maig és el temps de:

  • cercar informació
  • seleccionar la informació
  • tractar la informació
  • Redactar la introducció del debat.

Entre el 22 i el 25 de maig:

  • seleccionar i redactar els 3 arguments i la seva justificació.
  • redactar la conclusió.
  • cercar contraexemples per preparar possibles preguntes al debat.
  • presentar portafoli al tutor per la seva revisió.