Què ens fa humans?

Per primer cop a la història l'ésser humà es troba en una situació on la seva predominança com a espècie més intel·ligent del planeta pot ser qüestionada per l'aparició de la Intel·ligència Artificial. L'avenç científic tecnològic ha arribat a tal desenvolupament que es preveu que durant aquest segle se'ns plantegi el dilema de que sistemes d'Intel·ligència Artificial puguin assolir i, fins i tot, superar la capacitat del cervell humà. Un cop arribat a aquest punt l'ésser humà estaria deixant en "mans" de màquines el seu regnat com a espècie més intel·ligent a la Terra i potser les màquines acabin decidint continuar elles amb la seva evolució, la qual cosa avançaria de manera accelerada on es veurien avanços tecnològics espectaculars.

Ens podem fer moltes preguntes: Com pensem? Com pensen les màquines? Arribat al punt de tenir màquines que superin a l'ésser humà, hem de parar el seu desenvolupament? Què guanyem? Què perdem? Moltes qüestions per a debatre que en aquest projecte volem abordar.