Què ens fa humans?

Per primer cop a la història l'ésser humà es troba en una situació on la seva predominança com a espècie més intel·ligent del planeta pot ser qüestionada per l'aparició de la Intel·ligència Artificial. L'avenç científic i tecnològic ha arribat a tal desenvolupament que es preveu que durant aquest segle se'ns plantegi el dilema que sistemes d' Intel·ligència Artificial puguin assolir i, fins i tot, superar la capacitat del cervell humà. Un cop arribat a aquest punt l'ésser humà estaria deixant en "mans" de màquines el seu regnat com a espècie més intel·ligent a la Terra i potser les màquines acabarien decidint continuar elles amb la seva evolució, la qual cosa avançaria de manera accelerada i es veurien avenços tecnològics espectaculars.

Ens podem fer moltes preguntes: Com pensem? Com pensen les màquines? Arribat al punt de tenir màquines que superin l'ésser humà, hem de parar el seu desenvolupament? Què guanyem? Què perdem? Moltes qüestions per debatre que volem abordar en aquest projecte .