Barcelona, a Smarter City

Com podem millorar la nostra ciutat o barri?

El Projecte tindrà dos resultats finals: Una proposta de millora per l'Ajuntament de Barcelona i una maqueta.

  1. La proposta a l’Ajuntament contemplarà tres apartats:
    • Contextualització de la morfologia urbana de la ciutat de Barcelona.
    • Redacció d'una memòria de les millores reflectides a la maqueta i estudi de la contaminació i el trànsit.
    • Crear una associació veïnal que demana i proposa quelcom a l’Ajuntament, o una cooperativa.
  2. La maqueta es construirà amb fusta i material reciclat i hi haurà d’haver arbres, bancs, una zona verda… Posteriorment s’inclourà a la maqueta el circuit d’arduino amb una funció que faci de la maqueta una mostra d’una Smart City.

La proposta a l’Ajuntament serà redactada en llengua catalana.