Barcelona, a Smarter City

Com podem millorar la nostra ciutat o barri?

El Projecte tindrà dos resultats finals: Una proposta de millora per l'Ajuntament de Barcelona d'una zona especifica de la ciutat i una maqueta.

  1. La proposta a l’Ajuntament seguint les pautes d'un text formal i d'una instància oficial.
  2. La maqueta es construirà amb fusta i material reciclat i hi haurà d’haver arbres, bancs, una zona verda… Posteriorment s’inclourà a la maqueta el circuit d’arduino amb una funció que faci de la maqueta una mostra d’una Smart City.
    • La maqueta anirà acompanyada d'un pòster explicatiu sobre els diferents punts de millora.