World of quests

Веб-квест - приклад організації інтерактивного освітнього середовища

Веб-квест - ефективна моделей використання Інтернету в навчальному процесі

Веб-квест - формат навчання орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності

Веб-квест – освітній сайт для самостійного дослідницького навчання

Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій:

  • використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо);
  • самонавчання і самоорганізація;
  • робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;
  • уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
  • навички публічних виступів.