Voor wie is Villa Samson?

Villa Samson is er in principe voor ALLE patiënten van het UZ Brussel. Ongeacht of ze kort dan wel lang gehospitaliseerd zijn én ongeacht hun aandoening. Omdat de gezondheid van onze patiënten voorop staat, vragen we natuurlijk wel een gunstig advies aan de behandelende arts.

In uitzonderlijke gevallen kan de arts oordelen dat een bezoek aan Villa Samson teveel risico's inhoudt voor de gezondheid van de patiënt. Er zijn, met andere woorden, een paar ziektebeelden die dierenbezoek in de weg staan. Uiteraard mag de patiënt geen verminderde immuniteit of onverklaarbare koorts hebben. Daarnaast zijn multiresistente kiemen, TBC, met clostridium difficile geassocieerde diarree, CPE of splenectomie spelbrekers.

Wie gebruik wil maken van Villa Samson overlegt sowieso eerst even met zijn arts. Die zal evalueren of één van de hoger genoemde uitzonderingen van toepassing is. Gelukkig gaat het hier om weinig voorkomende aandoeningen.