pROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMAS vIĻĀNU MūZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Maksla.mp4

DEJAS PAMATI - DEJA

Deja.mp4

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE - KLAVIERSPĒLE

Klavieres.mp4

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE - AKORDEONA SPĒLE

Akordeons.mp4

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE - VIJOLES SPĒLE, ČELLA SPĒLE, ĢITĀRAS SPĒLE

Stigas.mp4

PŪŠAMO INSTRUMENTU SPĒLE - FLAUTAS SPĒLE, KLARNETES SPĒLE, SAKSOFONA SPĒLE, TROMPETES SPĒLE

Pusaminstrumenti.mp4

VOKĀLĀ MŪZIKA - KORA KLASE

Vokals.mp4