Zwiedzam Strzelce

Informacja turystyczna (95) 763 21 00

Przewodniki

„Strzelce Krajeńskie Miejski szlak historyczny”

Składanka z opisem: miejskich szlaków historycznych, nieistniejących zabytków i istniejących, zawiera także dane o miejscach noclegowych, bankomatach, placówkach zdrowia, Urzędzie Miasta i Punkcie Informacji Turystycznej (tekst także w j. niemieckim).

tekst: Błażej Skaziński, 2009 rok

„Szlaki turystyczne Gminy Strzelce Krajeńskie”

Szczegółowy opis szlaków i atrakcji turystycznych z oznakowaniem ich trudności i długości; bogato ilustrowany; zawiera plan Strzelec Krajeńskich i terenu gminy; wyszczególnia szlaki: historyczne, rowerowe, piesze, nordic walking i wodne.

tekst: Zbigniew Rudziński, 2014 rok

Skorzystaj również z wygodnego przewodnika audio.

Mapy

„Ku Bałtykowi”- wodna przygoda kajakiem

Składanka z opisem: miejskich szlaków historycznych, nieistniejących zabytków i istniejących, zawiera także dane o miejscach noclegowych, bankomatach, placówkach zdrowia, Urzędzie Miasta i Punkcie Informacji Turystycznej (tekst także w j. niemieckim).

tekst: Błażej Skaziński, 2009 rok

„Rowerem i pieszo”

Mapa szlaków rowerowych i pieszych oraz plan Strzelec Krajeńskich z opisem najciekawszych obiektów przy trasach (tekst także w j. niemieckim).

tekst: Błażej Skaziński, 2015 rok

Publikacje książkowe

„Szlakiem rzek i jezior Gminy Strzelce Krajeńskie”

„Każdy miał wakacje”

„Strzelce Krajeńskie. Studia i szkice historyczne”

„Skarbnica Legend z Okolic Strzelec Legendy i Obyczaje”

„Zabytki Gminy Strzelce Krajeńskie”

„Strzeleckie zeszyty historyczne”

„Strzelce Krajeńskie – Friedeberg - Historia Jednego Miasta”

„Strzelce (Krajeńskie) i okolice na przestrzeni wieków (do 1945 roku)"

„Lubuskie Carcassonne"

„Danków na przestrzeni wieków”

„Strzelce Krajeńskie – Friedeberg - Historia Jednego Miasta”

„Szantowa przystań” – 10 lat spotkań szantowych w Długiem

Broszury

„Rynek w Strzelcach na przestrzeni wieków”

O początkach miasta i rynku, historii ratusza o zrekonstruowanym maszcie flagowym oraz aptekach i nieistniejącym pomniku Germanii, a także zabudowie placu przed 1945r.

tekst: Błażej Skaziński, 2018 rok

„Procesy o czary w Strzelcach (XVI-XVII)"

O polowaniu na czarownice, zarzutach o czary, procesach, paleniu na stosach i obecnym upamiętnianiu tych tragicznych wydarzeń.

tekst: Błażej Skaziński, 2018 rok

„Historia marki Aral”

O historii firmy ARAL AG i jej stacji benzynowej w przedwojennych Strzelcach zrekonstruowanej (przy rondzie) w 2018 roku (tekst także w j. niemieckim).

tekst: Dorota Adamska, 2018 rok

„Dawne muzeum w Strzelcach Krajeńskich”

O początkach muzeum, jego siedzibie, najciekawszych zabytkach i kolekcjach oraz powojennych losach nieistniejącego dziś muzeum.

tekst: Błażej Skaziński, 2018 rok

"Szlakiem Jana Merkelina”

O najwybitniejszym augustianie strzeleckim, doktorze i autorze traktatów teologicznych o eucharystii, zagadnieniach teologicznych i filozoficznych oraz zakonie św. Augustyna, ich klasztorze w Strzelcach i innych miejscowościach powiązanych z J. Merkelinem.

tekst: Błażej Skaziński, 2015 rok

„Kwartał kościelny w Strzelcach Krajeńskich”

O kościele farnym, obecnie p.w. Matki Bożej Różańcowej, przykościelnym cmentarzu parafialnym (XII – XVIII w.) oraz reliktach związanych z obiektami.

tekst: Błażej Skaziński, 2015 rok

„Późnośredniowieczny cmentarz w Strzelcach Krajeńskich”

O pracach wykopaliskowych i odkrytym średniowiecznym cmentarzu przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej.

tekst: Izabela Ignatowicz, Małgorzata Pytlak, 2015 rok

„Skansen techniki wiejskiej w Wielisławicach”

O najciekawszych obiektach Skansenu Techniki Wiejskiej w Wielisławicach (m.in. ciągnikach, motocyklach, maszynach rolniczych) mieszczącego się w założeniach folwarczno – dworskich z XIX w.

2015 rok

„Pomniki nagrobne w Gardzku”

O historii Gardzka, pomnikach nagrobnych H.G.L. von Holzendorfa i jego małżonki oraz pracach konserwatorskich tych obiektów.

tekst: Błażej Skaziński, 2015 rok

„Szlakiem Franza Balthasara von Brenckenhoffa”

O życiu i działalności F.B. von Brenckenhoffa - wybitnego pruskiego urzędnika i okolicznych miejscowościach związanych z tą postacią.

tekst: Błażej Skaziński, 2014 rok

„Baszta Więzienna”

O średniowiecznych fortyfikacjach Strzelec, basztach łupinowych, w tym Więziennej zwanej też Czarownic lub Prochową oraz Nowej Bramie i pracach konserwatorskich tych obiektów.

tekst: Błażej Skaziński, 2014 rok

„Jezioro Ogardzka Odnoga”

Charakterystyka jeziora Ogardzka Odnoga, historia wsi Pielice, opis miejsca biwakowania i możliwości tras spływów kajakowych.

2013 rok

„Jezioro Słowa”

Charakterystyka jeziora Słowa z odpływem do jeziora Osiek i trasy kajakowej.

2013 rok

„Jezioro Lipie”

Informacja o Długiem, jeziorze Lipie i bazie wypoczynkowej oraz usługach turystycznych, a także szlakach wodnych i spływach kajakowych.

2013 rok

„Pomnik marszałka Blüchera”

O pomniku marszałka z 1819 r., którego los od 1945 r. do 2011 r. nie był znany oraz dziejach G.L. von Blüchera w dobie wojen napoleońskich.

tekst i redakcja: Błażej Skaziński, 2013 rok

„Linia kolejowa ze Strzelec do Lubiany”

O początkach kolei żelaznej na Ziemi Strzeleckiej w XIX w. relacji Krzyż - Kostrzyn n/Odrą oraz Strzelce - Lubiana Pyrzycka i parowozach - tendrzakach Borsig Bn 2t.

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

„Brama Młyńska”

O Bramie Młyńskiej zwanej też Wschodnią z XIV w. jako fortyfikacji miejskiej oraz o zrekonstruowanej w 2012 r. bronie - drewnianej kracie opuszczanej, by bronić dostępu do miasta, a także o Bramie Gorzowskiej (zachodniej).

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

„Maszt Flagowy”

O dawnym ratuszu i maszcie flagowym z 1908 r. oraz jego dziejach, a także rekonstrukcji w 2008 r.

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

„Augustianie w Strzelcach”

O zakonie augustianów, zabudowie klasztornej i kaplicy oraz Janie Merkelinie - najwybitniejszym przedstawicielu konwentu żyjącym i pochowanym w Strzelcach.

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

„Badania archeologiczne w Dankowie”

O badaniach archeologicznych w Dankowie w latach 2009 - 2010: o gródkach strażniczych, bramach miejskich i podwodnych eksploracjach jezior i ich wynikach.

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

„Płyta epitafijna Wolfa von Bornstedt z Ogardów”

O płycie nagrobnej, poświęconej jednemu z dawnych właścicieli dóbr ziemskich w Ogardach, znajdującej się kościele p.w. św. Stanisława Kostki.

redakcja: Błażej Skaziński, 2012 rok

„Pomnik Ludwika Nostera”

O Ludwiku Nosterze - wybitnym artyście z XIX/XX w. oraz pomniku nagrobnym H. Latta poświęconym temu malarzowi.

tekst: Błażej Skaziński, 2012 rok

„Danków”

O układzie urbanistycznym i fortyfikacjach Dankowa oraz zabytkach tej miejscowości.

tekst: Błażej Skaziński, 2012 rok

„Badania archeologiczne na grodzisku w Długiem”

O badaniach w Długiem, legendach związanych z grodziskiem oraz historii miejscowości i jej atrakcji turystycznej.

tekst: Błażej Skaziński, 2012 rok

„Badania wykopaliskowe w Strzelcach Krajeńskich”

O wynikach badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2010-2011 tuż przy Bramie Młyńskiej.

tekst: Małgorzata Pytlak, 2011 rok

„Średniowieczne fortyfikacje Strzelec Krajeńskich”

O fortyfikacjach z XIII w., murach obronnych, basztach i dziełach upamiętniających obiekty i ich historię.

tekst: Błażej Skaziński, 2011 rok

„Badania archeologiczne Danków 2009”

O badaniach mających przybliżyć dzieje miejscowości Danków i wynikach badań archeologicznych dotyczących osadnictwa słowiańskiego.

tekst: Przemysław Kołosowski, 2009 rok


„Głazy narzutowe”

O głazach narzutowych w Bobrówku i Żabicku zwanych Leżącym Słoniem i Czarcim Głazem oraz obiektach archeologicznych wokół nich.

tekst: Tomasz Gralak, 2009 rok

Mapa Strzelec Krajeńskich

Wszystkie materiały informacyjne w wersjach drukowanych oraz inne przydatne informacje, znajdziesz w Punkcie Informacji Turystycznej