K projektu Zvukových cest přírodou

... výpravy při kterých si pod nohy vidět nemusíte!

Moji milí přátelé,

co zamýšlím označením projekt či myšlenka "Hájenka"

Hájenka je souborné označení pro aktivity zrakově znevýhodněných osob, kteří to tak necítí a chtějí vyjít ven, ven do přírody, ven za město, za vesnici, zkrátka opustit ochrannou atmosféru města a jít do volné krajiny. Ačkoli zrakové postižení neumožňuje se jen tak sebrat a jít ven, vymyslel Pavel Švec projekt Hájenka. Jedná se o nahrávky z přírody, povídání o přírodě, projekt Hájenka bude i to, že o tom co píšu a o čem hovořím, uskutečníme naživo. Najdeme opravdovou hájenku, chatu, penzion, kde se sejdeme a projekt Hájenka zažijeme opravdu. Co v současné době chybí, je to, že se lidé málo setkávají, ale o co hůře, málo mezi sebou komunikují naživo. Projekt Hájenka by měla být myšlenkou propojení mezi vidícími lidmi a zrakově hendikepovanými. Já k nim chovám velikou úctu a radostně s nimi spolupracuji

  • vyjdeme si na vycházku s průvodci a naučíme se poznávat přírodu a krajinu
  • po procházce se sejdeme v hájence či chatě a o všem si popovídáme, posedíme, rozebereme to co jsme slyšeli, viděli, zažili
  • posedíme v klidu s atmosférou "černá hodinka", uděláme si příjemné prostředí, dáme i třeba vínko pro dobrou atmosféru, ale nečekejte nějaké bujaré večírky a alkoholové dýchánky
  • posedíme i u ohně, buřty, vůně ohně, atmosféra poklidného života v přírodě.

Váš Pavel Švec, listopad 2018

Šestidílný cyklus zajímavých dokumentů o mláďatech z prostředí tropů na České televizi - ČT v nedělní podvečery, cca v 16:20

Ve volném přírodovědném cyklu nám američtí tvůrci představují vždy množství různých zvířecích druhů, jejichž mláďata jsou některou svou vlastností natolik pozoruhodná, aby obsadila jednu z příček na žebříčku deseti nejlepších. Dnes budeme soutěžit v odolnosti. Uvidíme kajmany, piraně, malpy, chápany, lenochody tříprsté, jaguáry, harpyje pralesní, prasata pekari, zobouny americké, papoušky ara, medvědy brýlaté, anakondy velké, oceloty, vydry obrovské, arapaimy velké, tereky velké, kondory, jaguáry a sklípkany. Kdo se umístil a kdo ne? A na jakém místě? Nechte se překvapit!

Do neděli 9. 12. můžete shlédnout na webu i-Vysílání České televize už pátý díl s názvem Australští bojovníci.

Tentokrát se bude soutěžit na pomyslném žebříčku bojovnosti. Uvidíme např. krajty hnědé, orly bělobřiché, koaly, velbloudy jednohrbé, chobotnice skvrnité, žraloky písečné, krokodýly mořské a ďábly medvědovité.

V neděli 9. 12. bude vysílán 6. závěrečný díl Nejsrdnatější mrňouskové:

  • Tentokrát se bude soutěžit na pomyslném žebříčku kuráže. Uvidíme např. medvědy polární, tuleně kroužkované, žirafy, hyeny, lvy, kobry, cibetky, krajty, sépie, chobotnice, kivi, hranostaje a hulmany posvátné.

Tento díl budete moci shlédnout na webu ještě celý další týden, tedy minimálně do soboty 15. prosince 2018.

Co nového na našem webu:

8. prosince 2018

Doplněny další čtyři Starší výpravy Pavla Švece

3.-4. prosince 2018

Přidávány další texty do Nevidomí na Zvukových cestách.

Získána pro spolupráci ilustrátorka našich webových stránek - Věra Štroblová.

26.-29, listopadu 2018

Přibyly další tři články v rubrice Výpravy za dobrodružstvím - Zastavení v přírodě. Tato podstránka také konečně dostala hypertextový obsah.

Přidána rubrika Otázky a odpovědi - Co Vás zajímá? Zapsání hesel z dotazů do Slovníčku.

19. listopadu 2018

Další kapitoly četby Michaila Prišvina v Čtení z hájenky

Stránka Výpravy za dobrodružstvím získala podstránky Starší výpravy Pavla Švece s přírodovědným kroužkem a Nevidomí na Zvukových cestách

Do Úvah a jiných našich textů přibyly další eseje a hlavně do jejich podstránky celá básnická sbírka Pavla Švece Okřídlený klavír

Drobné formátovací úpravy webu: Slovníček, ve Výpravách postupně opravuji drobné chybičky a případně doplňuji odkazy na Wikipedii nebo jinam, kde se o jednotlivých druzích živočichů nebo rostlin dozvíte více ...

14. listopadu 2018

Přidány zvukové pohlednice 43-71,

přidána do stejné stránky fotogalerie ateliéru Jezevčí doupě

přidány další texty Výprav za dobrodružstvím

přidal jsem tuto rubričku Co nového na našem webu

7. listopadu 2018

zakoupena doméně druhého řádu a redirect této domény zatím na 1 rok u Forpsi, tzn. stačí zadat www.zvukovecesty.cz a jste přesměrováni na URL stránek Google, kde jsou umístěny tyto stránky;

říjen 2018

začínáme budovat tyto stránky13. listopadu byl Den nevidomých - k tomuto svátku složil Pavel Švec následující báseň:

CESTA, VODICÍ LINIE

Cesta... Vodicí linie, mlhovina zatmění

Cesta... Pod chodidly zpívá zem

Cesta... Klavír a pastel, mlhovinu promění

Cesta... Výměna rolí, kdo půjde sem?

Cesta... S bílou holí, tam kde voní zem?

Kam? Kde zvuk je tvar

Kam? Kde v mlze je světlo

Kam? Kde v mlze je tma

Kam? Kde Pan hraje v rákosí

Kam? A není to jedno?

Úcta, dlaň, dotyk a slovo,

úcta, jitro květinu porosí.

Úcta k bílé růži

a vzkaz vyrytý prstem v kůži.

Tudy vede cesta.

Podél plotu vejdi do bílé mlhy,

která se nezvedne.

Cesta je napsaná ve slovech!

Další odkazy na podobné weby:

Kdo se podílí na Zvukových cestách?

Pavel Švec,

zakladatel myšlenky Zvukových cest přírodou

Přírodu miluji od plenek. Les, pole, louka, krajina, to je můj druhý domov, kde trávím každou volnou chvilku. Věnuji se hlavně ornitologii a již od mládí mám rád v přírodě hlasy, zvuky, zpěvy, šramocení, kvílení a pískání a snažil jsem se vždy přijít na to, odkud zvuk přichází. Zabývám se hlasy přírody a hlasovými projevy zvířat. Práce s nevidomými a slabozrakými mě provází dlouhá léta. Podvědomě jsem se začal zabývat očními vadami, nevidomostí a slabozrakostí. Možná proto, že jsem od dětství silný myop a tak o této problematice něco vím. Hlasy, zvuky a zpěvy mě od dětství v přírodě a krajině provázely mnohem více než ostatní děti, které viděly dobře. Má matka se styděla za to, že jsme celá rodina obrýlená, tak jsem často brýle nenosil. Později jsem měl vztah s nevidomou dívkou. Před patnácti lety jsem začal pracovat v Zoologické zahradě v Praze jako průvodce. Provázel jsem školy, přednášel o životě zvířat na jednotlivých stanovištích a pavilonech a věnoval jsem se zrakově a pohybově hendikepovaným osobám. Výklady jsem se snažil co nejvíce přiblížit a přizpůsobit hendikepovaným osobám tak, aby měly ze zoo co nejvíce zážitků. Za to vděčím paní RNDr. Ivě Vilhumové. Tato báječná žena myšlenku zpřístupnit zoologickou zahradu zrakově znevýhodněným osobám velice propagovala.

Napsal jsem dvě „šuplíkové“ knížky, kde zrakový hendikep hraje hlavní roli. V nich vystupuje tajemná Klára Hájková. Jmenují se Den černých obrazů a Malíř, který maloval do tmy, které jsem si „vydal“ v úpravě, ve které se dělají diplomové práce. Grafiku obou „knih“ mi dělal ing. Jiří Náhlík. Myšlenka pomoci i jiným zrakově hendikepovaným objevovat svět přírody se postupně krystalizovala, když jsem psal výše uvedené knihy. Zvukové cesty přírodou na sebe nedaly dlouho čekat. V zimě 2017/2018 jsem je založil a spustil ve svém malířském a uměleckém ateliéru Jezevčí doupě na Mělníku. Dalším mým koníčkem je malování. Maluji hlavně suchým pastelem a věnuji se krajinomalbě. Měl jsem již 16 výstav.

Bez mnoha lidí bych svou myšlenku Zvukových cest nemohl uskutečnit. Poděkovaní patří nevidomému zpěvákovi Radku Žaludovi, který mě v prvopočátku v mnohém pomohl. Veliké poděkování patří Ráchel Skleničkové, famózní nevidomé klavíristce, která je báječným člověkem. Je patronkou Zvukových cest, skvělou zvídavou přírodovědkyní a mou hlasovou učitelkou. Mám menší řečovou vadu a Ráchel mi velmi pomáhá ji zvládat. Poděkování patří i Nicole Fryčové, se kterou konzultuji mnohé věci a otázky a plánujeme společně krásné akce. O Zvukové cesty se zajímá i další skvělý člověk, redaktor z Naší šance, Petr Mašek. S jeho pomocí šíříme Zvukové cesty v časopise Naše šance. A nakonec jsem si nechal Miloše Šmída, který naplňuje Zvukové cesty tím, že jim dává tvář. Webové stránky zpřístupňuje zrakově znevýhodněným osobám tak, aby byl web v co nejširší míře pro ně dostupný. Miloš je výborný a statečný webmaster, který má se mnou neskutečnou trpělivost. Protože já a počítač nejsme moc dobří kamarádi.

Na Facebooku jsem založil dvě hlavní skupiny. Přírodou krok za krokem, ta se věnuje převážně naší přírodou a Svět pastelů, Pavel Švec art, která sjednocuje lidi malující tímto médiem a pomáhá jim svého koníčka povýšit a dovést je k výstavám.

Věra Štroblová,

ilustrátorka webu

Zvukové cesty přírodou přizvaly ke spolupráci dalšího člověka. Ilustrátorku Věru Štroblovou. Věrku jsem poznal ze své facebookové skupiny Svět pastelů. Sledoval jsem její práce dlouho a poznal jsem, že je to člověk, který se hodí do konceptu webu. Její kresby jsou srozumitelné, krásné, ilustruje tzv. na míru, a tak spolupráce s ní je velmi krásná a milá. Požádal jsem Věrku, ať o sobě napíše pár řádků...

„Vyrůstala jsem od svých dvou let u babičky a dědečka. Děda byl malíř a já od plenek běhala s tužkou, uhlem a papírem po bytě a po venku a malovala vše co jsem viděla. Děda mi často maloval obrázky a vyprávěl pohádky. Ale uměla to i babička, která se o nás dva starala. Z doby 4. a 5. třídy základní školy doby mám dodnes schované obrázky. To jsem malovala náměty z učebnic zoologie a z dobrodružných knih. Jsem velká čtenářka a knihy mi byly inspirací. Chodila jsem v Praze dva roky do umělecké školy ve Štítného ulici Praha 3. Později jsem se přestěhovala do Děčína. Zde jsem pokračovala v různých kroužcích kreslení a malování. Také jsem byla aktivní v turistickém kroužku, kde ve mně zanechal stopy pan učitel zeměpisu a dějepisu, který kroužek vedl. Z dalších mých zájmů je historie, cestování a příroda.

Maluji mnohými výtvarnými prostředky, ale pastel je mi asi nejbližší. Měla jsem i řadu výstav a ráda přijímám výzvy. Proto jsem přijala ráda nabídku Pavla Švece, který mi nabídl spolupráci na ilustrování webu Zvukové cesty přírodou.“

Miloš Šmíd

webmaster

S Pavlem jsem se seznámil na Facebooku a dodnes se bohužel zatím osobně nesetkal. O přírodě toho moc nevím, ale Pavel mě nadchl. Občas se podívám na přírodovědný dokument, rád poslouchám na ČRo Dvojka pořad Meteor.

Zvukovým cestám jsem nabídl své služby proto, že mám určité zkušenosti s tvorbou webových stránek (nejen pro zrakově postižené), že mě baví chodit jako turistu do přírody a těším se a doufám, že mě Pavel někdy vezme na nějakou svou výpravu. Byl jsem členem turistického oddílu KČT TJ Zora zrakově postižených sportovců, jsem cvičitel turistiky se zkušenostmi s nevidomými turisty a mohu být užitečný na výpravách Zvukových cest nejen jako průvodce-asistent, ale i jako dokumentarista pro náš web.

Kromě webu jsem založil a spravuji pro Zvukové cesty e-mailovou konferenci. Užitečný mohu být i jako „češtinář ve výslužbě". Vystudoval jsem učitelství český jazyk - historie, téměř už skoro před třiceti lety, pracuji v centru podpory studia studentů se speciálními potřebami na jedné vysoké škole, kde pro ně především digitalizuji studijní materiály. Býval jsem lektorem výpočetní techniky zrakově postižených a dodnes se o tuto oblast zajímám. K mým zájmům patří kromě počítače také doprava, zvl. ta železniční - rád studuji jízdní řády, občas si zasoutěžím v korespondenční nebo železniční rallye, zajímám se o katastrofy: fakta, filmy, knižní thrillery (to dost souvisí i s přírodou, že ...?), popularizovaná věda, ale i konspirační gteorie a paranormální jevy, alternativní knihy jako e-knihy, zvukové knihy ..., cestovatelství (alespoň pasivní) ...

Moje projekty nebo weby: