K projektu Zvukových cest přírodou

... výpravy při kterých si pod nohy vidět nemusíte!

Tyto stránky změnily umístění! Nové aktuální příspěvky v lepším designu najdete na:

www.zvukovecesty.g6.cz

respektive měla by vám fungovat doména 2. řádu www.zvukovecesty.cz


Moji milí přátelé,

co zamýšlím označením projekt či myšlenka "Hájenka"

Hájenka je souborné označení pro aktivity zrakově znevýhodněných osob, kteří to tak necítí a chtějí vyjít ven, ven do přírody, ven za město, za vesnici, zkrátka opustit ochrannou atmosféru města a jít do volné krajiny. Ačkoli zrakové postižení neumožňuje se jen tak sebrat a jít ven, vymyslel Pavel Švec projekt Hájenka. Jedná se o nahrávky z přírody, povídání o přírodě, projekt Hájenka bude i to, že o tom co píšu a o čem hovořím, uskutečníme naživo. Najdeme opravdovou hájenku, chatu, penzion, kde se sejdeme a projekt Hájenka zažijeme opravdu. Co v současné době chybí, je to, že se lidé málo setkávají, ale o co hůře, málo mezi sebou komunikují naživo. Projekt Hájenka by měla být myšlenkou propojení mezi vidícími lidmi a zrakově hendikepovanými. Já k nim chovám velikou úctu a radostně s nimi spolupracuji

  • vyjdeme si na vycházku s průvodci a naučíme se poznávat přírodu a krajinu
  • po procházce se sejdeme v hájence či chatě a o všem si popovídáme, posedíme, rozebereme to co jsme slyšeli, viděli, zažili
  • posedíme v klidu s atmosférou "černá hodinka", uděláme si příjemné prostředí, dáme i třeba vínko pro dobrou atmosféru, ale nečekejte nějaké bujaré večírky a alkoholové dýchánky
  • posedíme i u ohně, buřty, vůně ohně, atmosféra poklidného života v přírodě.

Váš Pavel Švec, listopad 2018


Malá nápověda na úvod - kdybyste měli problémy s načítáním stránek ...

Problém s tím byl, proto jsem odstranil na všech stránkách pruh s profilovým obrázkem.

Na stránkách je hodně věcí a přibývají - budu se snažit je dávat do podstránek a na stránce nechávat jen tzv. perexy, tedy začátek textu, na jehož konci je něco jako více nebo další se dočtete ... jako hypertextový odkaz. Také budeme muset trochu omezovat obrázky, ale ty jsou důležité pro to, aby byly stránky pěkné i pro koukavé.

Zkrátka a dobře - kdyby se Vám stránky nedařily číst, zkuste dát znovunačtení stránky - refresh.

U NVDA Insert+F5, u JAWSu Insert+Esc. případně F5 nebo Ctrl+F5 (obnova cache - paměti prohlížeče).

Co nového na našem webu:

8. 3. 2019

O vlcích u vlčího výběhu v pražské ZOO - únor 2019

17. února:

nahradil jsem na Hájence fotogalerii prezentací.

Nejnovější zvukové příspěvky Hájenky (Sovy a Vítání jara) se dají spustit pomocí přehrávače, který je umístěn přímo na stejné webové stránce.

16. února:

V tomto týdnu přibyl na náš web miniseriál o Sovách v Audioknize Vyprávění ze staré hájenky s hezkými ilustracemi Věry Štroblové (o něco níže ve fotogalerii)

Do Odkazů přibyl odkaz na Lexikon ptáků - foto Aleš

V rubrice Co Vás zajímá jsem přidal otázku Honzy Příborského, který zachytil v Olomouci ťukání strakapouda velkého.

Článek Mosty - interview Jaroslavy Novotné s Pavlem Švecem v časopise Zora

3. února 2019

Reorganizace seznamů kapitol na základní stránce Audioknih. Seznamy jednotlivých kapitol jsem přesunul na okryté všechny podstránky jednotlivých knih. Dále přibyla kniha Rok v přírodě.

2. února 2019 (souhrnné informace o aktualizacích webu)

Doplněny odkazy na nahrávky Audioknih (hlavně Zvukové pohlednice 2019)

Zvukové pohlednice - byly založeny Zvukové pohlednice 2019 a seznamu starších zvukových pohlednic bylo odebráno číslo kapitoly a získal název Starší zvukové pohlednice

Přidána další audiokniha Vyprávění amatérského zoologa (úvod a první nahrávka) - má založenou samostatnou stránku, která zatím není přístupná, protože čeká - stejně jako ostatní nezveřejněné stránky k jednotlivým dílům audioknihy na jaké pěkné obrázky nebo na fotografie.

Protože některé zvukovén pohlednice už obrázky získaly, byla jejich stránka odkryta.

Na úvodní stránce a na základní stránce Audioknihy byl vyměněn profilový obrázek za zimní krajinu (mylsel jsem, že se to změní na všech stránkiách, ale nikoli - také zkušenost, tak alespoň na těchto dvou a třeba později získáme další zajímavé a své fotky).

17. prosince 2018

Nová Vyprávění ze staré hájenky:

Nová načtená kniha -

Jiří Havel - Jiří Havel: Malovaný svět

8. prosince 2018

Doplněny další čtyři Starší výpravy Pavla Švece

3.-4. prosince 2018

Přidávány další texty do Nevidomí na Zvukových cestách.

Získána pro spolupráci ilustrátorka našich webových stránek - Věra Štroblová.

26.-29, listopadu 2018

Přibyly další tři články v rubrice Výpravy za dobrodružstvím - Zastavení v přírodě. Tato podstránka také konečně dostala hypertextový obsah.

Přidána rubrika Otázky a odpovědi - Co Vás zajímá? Zapsání hesel z dotazů do Slovníčku.

19. listopadu 2018

Další kapitoly četby Michaila Prišvina v Čtení z hájenky

Stránka Výpravy za dobrodružstvím získala podstránky Starší výpravy Pavla Švece s přírodovědným kroužkem a Nevidomí na Zvukových cestách

Do Úvah a jiných našich textů přibyly další eseje a hlavně do jejich podstránky celá básnická sbírka Pavla Švece Okřídlený klavír

Drobné formátovací úpravy webu: Slovníček, ve Výpravách postupně opravuji drobné chybičky a případně doplňuji odkazy na Wikipedii nebo jinam, kde se o jednotlivých druzích živočichů nebo rostlin dozvíte více ...

14. listopadu 2018

Přidány zvukové pohlednice 43-71,

přidána do stejné stránky fotogalerie ateliéru Jezevčí doupě

přidány další texty Výprav za dobrodružstvím

přidal jsem tuto rubričku Co nového na našem webu

7. listopadu 2018

zakoupena doméně druhého řádu a redirect této domény zatím na 1 rok u Forpsi, tzn. stačí zadat www.zvukovecesty.cz a jste přesměrováni na URL stránek Google, kde jsou umístěny tyto stránky;

říjen 2018

začínáme budovat tyto stránkyKdo už letos na jaře začal zpívat ...

Jaro. Dnes je 16. 3. 2019. Co se děje v naší přírodě?

Kdo se chcete naučit ptačí hlasy, teď je příhodná doba. Zatím toho zpívá poměrně málo, za to tvrdě a cíleně. Co můžeme k dnešnímu datu slyšet za ptáky zpívat?

Z nepěvců, ti nemají syrinx čili zpěvavé ústrojí:

(zatím se otevře přehrávač na další samostatné kartě)

Odkazované nahrávky pocházejí ze servru http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/ , kde najdete o nich a o dalších ptačích zpěváčcích další informace.

pokračování v audioknize Z lesů, luk a zahrad a pak také na Zvukových pohlednicích

Poučením pro mě je i umístění jednoho přehrávače na jedno místě na stránce, ale to mě bude muset nejdřív syn naučit, jak se to dělá. :)

Další odkazy na podobné weby:

Kdo se podílí na Zvukových cestách?

Pavel Švec,

zakladatel myšlenky Zvukových cest přírodou

Přírodu miluji od plenek. Les, pole, louka, krajina, to je můj druhý domov, kde trávím každou volnou chvilku. Věnuji se hlavně ornitologii a již od mládí mám rád v přírodě hlasy, zvuky, zpěvy, šramocení, kvílení a pískání a snažil jsem se vždy přijít na to, odkud zvuk přichází. Zabývám se hlasy přírody a hlasovými projevy zvířat. Práce s nevidomými a slabozrakými mě provází dlouhá léta. Podvědomě jsem se začal zabývat očními vadami, nevidomostí a slabozrakostí. Možná proto, že jsem od dětství silný myop a tak o této problematice něco vím. Hlasy, zvuky a zpěvy mě od dětství v přírodě a krajině provázely mnohem více než ostatní děti, které viděly dobře. Má matka se styděla za to, že jsme celá rodina obrýlená, tak jsem často brýle nenosil. Později jsem měl vztah s nevidomou dívkou. Před patnácti lety jsem začal pracovat v Zoologické zahradě v Praze jako průvodce. Provázel jsem školy, přednášel o životě zvířat na jednotlivých stanovištích a pavilonech a věnoval jsem se zrakově a pohybově hendikepovaným osobám. Výklady jsem se snažil co nejvíce přiblížit a přizpůsobit hendikepovaným osobám tak, aby měly ze zoo co nejvíce zážitků. Za to vděčím paní RNDr. Ivě Vilhumové. Tato báječná žena myšlenku zpřístupnit zoologickou zahradu zrakově znevýhodněným osobám velice propagovala.

Napsal jsem dvě „šuplíkové“ knížky, kde zrakový hendikep hraje hlavní roli. V nich vystupuje tajemná Klára Hájková. Jmenují se Den černých obrazů a Malíř, který maloval do tmy, které jsem si „vydal“ v úpravě, ve které se dělají diplomové práce. Grafiku obou „knih“ mi dělal ing. Jiří Náhlík. Myšlenka pomoci i jiným zrakově hendikepovaným objevovat svět přírody se postupně krystalizovala, když jsem psal výše uvedené knihy. Zvukové cesty přírodou na sebe nedaly dlouho čekat. V zimě 2017/2018 jsem je založil a spustil ve svém malířském a uměleckém ateliéru Jezevčí doupě na Mělníku. Dalším mým koníčkem je malování. Maluji hlavně suchým pastelem a věnuji se krajinomalbě. Měl jsem již 16 výstav.

Bez mnoha lidí bych svou myšlenku Zvukových cest nemohl uskutečnit. Poděkovaní patří nevidomému zpěvákovi Radku Žaludovi, který mě v prvopočátku v mnohém pomohl. Veliké poděkování patří Ráchel Skleničkové, famózní nevidomé klavíristce, která je báječným člověkem. Je patronkou Zvukových cest, skvělou zvídavou přírodovědkyní a mou hlasovou učitelkou. Mám menší řečovou vadu a Ráchel mi velmi pomáhá ji zvládat. Poděkování patří i Nicole Fryčové, se kterou konzultuji mnohé věci a otázky a plánujeme společně krásné akce. O Zvukové cesty se zajímá i další skvělý člověk, redaktor z Naší šance, Petr Mašek. S jeho pomocí šíříme Zvukové cesty v časopise Naše šance. A nakonec jsem si nechal Miloše Šmída, který naplňuje Zvukové cesty tím, že jim dává tvář. Webové stránky zpřístupňuje zrakově znevýhodněným osobám tak, aby byl web v co nejširší míře pro ně dostupný. Miloš je výborný a statečný webmaster, který má se mnou neskutečnou trpělivost. Protože já a počítač nejsme moc dobří kamarádi.

Na Facebooku jsem založil dvě hlavní skupiny. Přírodou krok za krokem, ta se věnuje převážně naší přírodou a Svět pastelů, Pavel Švec art, která sjednocuje lidi malující tímto médiem a pomáhá jim svého koníčka povýšit a dovést je k výstavám.

Věra Štroblová,

ilustrátorka webu

Zvukové cesty přírodou přizvaly ke spolupráci dalšího člověka. Ilustrátorku Věru Štroblovou. Věrku jsem poznal ze své facebookové skupiny Svět pastelů. Sledoval jsem její práce dlouho a poznal jsem, že je to člověk, který se hodí do konceptu webu. Její kresby jsou srozumitelné, krásné, ilustruje tzv. na míru, a tak spolupráce s ní je velmi krásná a milá. Požádal jsem Věrku, ať o sobě napíše pár řádků...

„Vyrůstala jsem od svých dvou let u babičky a dědečka. Děda byl malíř a já od plenek běhala s tužkou, uhlem a papírem po bytě a po venku a malovala vše co jsem viděla. Děda mi často maloval obrázky a vyprávěl pohádky. Ale uměla to i babička, která se o nás dva starala. Z doby 4. a 5. třídy základní školy doby mám dodnes schované obrázky. To jsem malovala náměty z učebnic zoologie a z dobrodružných knih. Jsem velká čtenářka a knihy mi byly inspirací. Chodila jsem v Praze dva roky do umělecké školy ve Štítného ulici Praha 3. Později jsem se přestěhovala do Děčína. Zde jsem pokračovala v různých kroužcích kreslení a malování. Také jsem byla aktivní v turistickém kroužku, kde ve mně zanechal stopy pan učitel zeměpisu a dějepisu, který kroužek vedl. Z dalších mých zájmů je historie, cestování a příroda.

Maluji mnohými výtvarnými prostředky, ale pastel je mi asi nejbližší. Měla jsem i řadu výstav a ráda přijímám výzvy. Proto jsem přijala ráda nabídku Pavla Švece, který mi nabídl spolupráci na ilustrování webu Zvukové cesty přírodou.“

Miloš Šmíd

webmaster

S Pavlem jsem se seznámil na Facebooku a dodnes se bohužel zatím osobně nesetkal. O přírodě toho moc nevím, ale Pavel mě nadchl. Občas se podívám na přírodovědný dokument, rád poslouchám na ČRo Dvojka pořad Meteor.

Zvukovým cestám jsem nabídl své služby proto, že mám určité zkušenosti s tvorbou webových stránek (nejen pro zrakově postižené), že mě baví chodit jako turistu do přírody a těším se a doufám, že mě Pavel někdy vezme na nějakou svou výpravu. Byl jsem členem turistického oddílu KČT TJ Zora zrakově postižených sportovců, jsem cvičitel turistiky se zkušenostmi s nevidomými turisty a mohu být užitečný na výpravách Zvukových cest nejen jako průvodce-asistent, ale i jako dokumentarista pro náš web.

Kromě webu jsem založil a spravuji pro Zvukové cesty e-mailovou konferenci. Užitečný mohu být i jako „češtinář ve výslužbě". Vystudoval jsem učitelství český jazyk - historie, téměř už skoro před třiceti lety, pracuji v centru podpory studia studentů se speciálními potřebami na jedné vysoké škole, kde pro ně především digitalizuji studijní materiály. Býval jsem lektorem výpočetní techniky zrakově postižených a dodnes se o tuto oblast zajímám. K mým zájmům patří kromě počítače také doprava, zvl. ta železniční - rád studuji jízdní řády, občas si zasoutěžím v korespondenční nebo železniční rallye, zajímám se o katastrofy: fakta, filmy, knižní thrillery (to dost souvisí i s přírodou, že ...?), popularizovaná věda, ale i konspirační gteorie a paranormální jevy, alternativní knihy jako e-knihy, zvukové knihy ..., cestovatelství (alespoň pasivní) ...

Moje projekty nebo weby:

Ráchel drží v ruce květ podbělu a čichá k němu.
Ráchel jde podél pískovcové skály a dotýká se jí lehkým dotekem . Nechal bych  na Ráchel, ať si fotku na web vybere...
Ráchel má na hlavě mou mysliveckou čepici a dívá se do dalekohledu

Ráchel Skleničková

Patronkou Zvukových cest přírodou a audioknih Pavla Švece je Ráchel
Skleničková. Tento post si mladá klavíristka, milovnice přírody a
Finska, plně zaslouží, protože je hybnou silou celého projektu. Neznám
nevidomého člověka, jako je Ráchel, která přírodu miluje tolik, že v
ní tráví všechen svůj vzácný čas. Hudba a jazyky jí zabírají mnoho
času, ale do přírody si vycházku udělá. Se svým neodlučitelným
diktafonem sbírá mnohé zvukové pohlednice, a jak sama říká, "vy
fotíte, já nahrávám." A nahrává skutečně mnoho a sbírá mnoho nahrávek
od jiných autorů. Já mám ve fotoaparátu tisíce snímků, kterými
doprovázím své texty a články, Ráchel má tisíce nahrávek v diktafonu a
v počítači a to od ptáků v korunách stromů až po vrzající vrátka u nás
na chatě. Ráchel je houba v lese, která do sebe nasává co nejvíce
informací. Proto vím, že činnost dělat přírodu pro nevidomé a
slabozraké má smysl, byť bych obohatil jediného člověka. A vím, že u
jediného člověka nezůstane. Ráchel Skleničková je člověk, který mi
dává neustálou inspiraci, sílu a chuť, proč tuto volnočasovou aktivitu
pro zrakově znevýhodněné lidi dělám. Ráchel je i mou řečovou
učitelkou, protože mi nesmírně pomáhá s mým řečovým hendikepem. Jí
vděčím za mnohé, co pro mě dělá.
Ráchel napsala svůj medailonek svým úžasným vyjadřovacím stylem.
Zpočátku jsem si myslel, že ho poupravíme, ale usoudil jsem, že ne. Na
jevišti je to to distingovaná mladá žena, v přírodě se uvolní a nechá
ze sebe vyzářit nadšené velké dítě, které má radost z každé maličkosti
poznání. To je pravá a krásná Ráchel Skleničková. A Ráchel právem
myšlenku Zvukových cest věnuji...

Vánoční přání a finský traditionální pozdrav

Moji drazí přátelé,

krásné prožité vánočních svátků, hlavně zdraví a štěstí, lásku a božího požehnání.

Přeji Vám abyste tyto svátky prožili v míru a v klidu, přeji Vám, abyste šťastně využili volný čas. Jezte tak aby Vám nebylo těžko, choďte na procházky, zazpívejte si koledy, mějte radost z dárků a mějte radost z přírody, která nás obklopuje a má nás všechny ráda. Dotkněte se jí a zaposlouchejte se do jejího hlasu a tepu, přivoňte nejen k vánočnímu cukroví, ale přivoňte i k vlhkým lesům mrazivému jezeru, ke starým stromům, k blátu na cestě, ke sněhu na horách, slyšte nejen Rybovu píseň, ale i ptačí hlasy, foukání větru, zpěvu lesa a prvním zpěvům lásky, protože se navrací jaro.

Zvukové cesty přírodou jsou tu pro Vás, protože Vy jste inspirací jak také vnímat přírodu a krajinu kolem nás. Zvukové cesty přírodou jsou tu pro všechny, Zvukové cesty přírodou jsou zrozeny z lásky k přírodě a také z lásky práce, kterou pro nevidomé a slabozraké dělám.

Děkuji všem, že jste tak báječní a milí lidé, děkuji všem, že tu jste, děkuji všem, kteří již využili se mnou někam jít, děkuji všem, kteří mají rádi přírodu. Zvukové cesty přírodou jsou tu pro Vás a tu práci pro Vás dělám velmi rád. Pod stromeček Vám dávám balíček, ve kterém je radost z vědění, radost ze života, radost zavřenou v notách ptačích písní a šustění listí, zpěvu lesa a šplouchání vody v rybníku.

Děkuji všem těm, kteří mi napsali, že jste spokojení, co pro Vás Zvukové cesty znamenají a v čem Vás obohacují, děkuji za připomínky, které mě posouvají, abych dělal práci dobře abych se vyvaroval chyb anebo různým nedorozuměním. Děkuj všem kdo mi pomáhají dělat věc pro blaho nás všech. Jste skvělí a báječní lidé, děkuji Osudu, Bohu, Přírodě, že jsme se setkali a seznámili. S některými velmi blízko, s některými jen po stránce jedniček a nul na internetu. Přesto cítím, že jsme na jedné lodi. Pojďme společně ke stromečku a zapějme si koledy.

Šťastné a veselé Vánoce , drazí přátelé. Do nového roku si popřejeme za chvilku.

S úctou Váš Pavel Švec