Szkolny doradca zawodowy

Zapraszam uczniów i rodziców do skorzystania z pomocy przy podejmowaniu ważnych wyborów edukacyjno – zawodowych


Anna Ranachowska

Doradca zawodowy pomoże Ci:

Określić Twoje predyspozycje zawodowe

Znaleźć mocne i słabe strony

Uświadomić Twoje uzdolnienia i talenty

Opracować wspólnie z Tobą Twój Indywidualny Plan Działania

Przygotować dokumenty aplikacyjne

Przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Zapoznać z metodami skutecznego poszukiwania pracy

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie działania z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o założenia "Wewnątrzszkonego Systemu Doradztwa Zawodowego"