Батькам майбутніх першокласників

Оголошення_серпень.pdf
img20210608_11030399.pdf

Наказ ТВО від 12.04.2021 № 100 "Про зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Хортицького району в 2021 році

Наказ ДОН ЗМР від 30.03.2021 № 72р "Про зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти м.Запоріжжя у 2021 році

Наказ ТВО від 26.04.2021 № 01-15/678 "Про набір учнів до 1, 10-х класів на 2021/2022 н.р."

памятка про зарахування до 1 кл в 2021 р..pdf

Умови прийому до 1 класу

(відповідно до наказу МОН України від 16 квітня 2018 року № 367

«Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»)

Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється відповідно до території обслуговування закладу та наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

  1. Копія свідоцтва про народження дитини.

  2. Оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».

  3. Для підтвердження права дитини, яка проживає на території обслуговування закладу, на її першочергове зарахування, один із батьків дитини має подати разом із заявою копію (оригінал) одного з таких документів (за вибором), що підтверджує місце проживання (чи перебування) на території обслуговування закладу освіти:

  • Паспорт громадянина України одного з батьків дитини;

  • Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №2017;

  • Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Право на першочергове зарахування дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти, підтверджується відповідними документами.

За повноту і достовірність документів відповідає особа, яка їх подає!!!

Слайд1.JPG
MovaviClips_Video_19.mp4
Оголошення.pdf