IZBA RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

POROZUMIENIA Z MARSZAŁKIEM

Jesteś wprowadzającym produkty niebezpieczne w opakowaniach lub produkty w opakowaniach wielomateriałowych ?

Jesteś importerem produktów w opakowaniach ?

CZY WIESZ ŻE MASZ USTAWOWY OBOWIĄZEK

zorganizowania systemu zbierania, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w związku z wejściem w życie nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. , w dniu 18 maja 2015 r. pomiędzy naszą Izbą a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zawarte zostały dwa Porozumienia Przedsiębiorców - w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych.

Przystępując do Porozumienia Izby Recyklingu i Odzysku Odpadów, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności i realizacji celów biznesowych, zostawiając gospodarowanie odpadami w tym realizację ustawowego obowiązku zbiórki i recyklingu odpadów w postaci opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych wyspecjalizowanym i kompetentnym podmiotom.