Nu onze VBSL jeugdcompetitie vorige week goed van start is gegaan is de tijd rijp om een extra laagje aan deze competitie toe te voegen.

Zoals reeds aangegeven op het vorige jeugdoverleg willen we werk maken van een systematische beoordeling van de Fair Play op en naast onze terreinen.

Als VBSL hechten we veel waarde aan fair play en het creëren van een positieve, veilige, opbouwende omgeving op en langs het terrein zodanig dat de spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

We stimuleren dit dan ook al enkele jaren via het Jeugdsportfonds Louke Wouters met onder andere o.a. de ondertekening van de Panathlon verklaring, convenanten, open acties rond ethisch verantwoord sporten, ….

Graag willen we nu in kaart brengen hoe het vandaag gesteld is met de Fair Play op en rond onze jeugdvelden.

Willen we naar de toekomst verdere acties ondernemen ter promotie van de Fair Play, dan dienen we eerst een breder en juist beeld te krijgen van de situatie hoe deze vandaag is.

Gedurende het seizoen ontvangen we soms enkele reacties rond dit thema, meestal naar aanleiding van een negatieve ervaring, echter is het totale beeld vaak breder.

Sommige negatieve ervaringen bereiken ons niet, maar ook vele positieve ervaringen komen weinig tot bij ons, graag doen we via onderstaand systeem een poging om een breder beeld te creëren.

Concreet willen we aan jullie jeugdcoaches, jeugdbegeleiders en jeugdofficials vragen om na elke wedstrijd 5-minuten de tijd te nemen om online de fair play te beoordelen over de voorbije wedstrijd.

Hierbij vragen we coaches/begeleiders een beoordeling te geven (score 1 tot 10) op de fair play van:

  • Spelers tegenstander
  • Coaches/begeleiders tegenstander
  • Toeschouwers tegenstander
  • Officials

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om extra info/verduidelijking te geven.

Hierbij vragen we officials een beoordeling te geven (score 1 tot 10) op de fair play van:

  • Spelers thuisploeg
  • Coaches/begeleiders thuisploeg
  • Toeschouwers thuisploeg
  • Spelers bezoekers
  • Coaches/begeleiders bezoekers
  • Toeschouwers bezoekers

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om extra info/verduidelijking te geven.

De link naar het document om deze beoordeling in te vullen kan je als volgt vinden:

Op de website van VBSL – gedeelte Fair Play http://vbsl.be/clubs/fairplay/

Rechtstreeks naar het invulformulier via deze link

Verdere toelichting over de ingave van de scorer kan je terugvinden via de manual in deze mail of op de website van VBSL

Mogen wij jullie als clubbestuurder, jeugdcoördinator, -begeleider of coach, vragen om dit intern binnen jullie club/ploeg verder te verspreiden en te ondersteunen.

Mogen we jullie vragen dit intern aan de officials van jullie jeugdwedstrijden te bezorgen.

Het vraagt wekelijks hooguit 5-minuten extra tijd, maar het lijkt ons de investering waard in het streven naar een positief en fair play klimaat voor al onze kinderen op het veld.

Met vriendelijke groeten,

Joris Bigaré

Sporttechnisch Coördinator

Vlaamse Baseball en Softball Liga

Boomgaardstraat 22 bus 30__2600 Berchem