Sponsors

Geen Bebops zonder onze trouwe sponsors

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang.

De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om de infrastructuur te onderhouden , materialen aan te schaffen en activiteiten te ontplooien.

Dit komt de uitstraling en de levendigheid van de BEBOPS, de vereniging en haar leden ten goede. Dank aan onze sponsors.


Geef jij graag onze club een steuntje in de rug?

Met Uw hulp geven we de vereniging onder andere de mogelijkheid om de infrastructuur te onderhouden, materialen aan te schaffen en activiteiten te ontplooien.

Dit komt de uitstraling en de levendigheid van de BEBOPS, de vereniging en haar leden ten goede. U kunt er verzekerd van zijn dat Uw sponsoring zeer intensief benut zal worden.

Zo ja, dan kan je contact opnemen met het bestuur : bestuur@bebops.be