Zofia Berbecka

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA!

Dzięki naszemu projektowi ZAKWALIFIKOWALIŚMY SIĘ do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 1.06.2019 zasiedliśmy wraz z innymi młodymi posłami w Sejmie RP.

Mamy nadzieję, że postać Zofii Berbeckiej zostanie upamiętniona. Cieszymy się, że poruszyliśmy temat roli kobiet w polityce i przypomnieliśmy historię II RP. Z tego powodu pozostawiamy naszą stronę jak i inne materiały jako trwałą pamiątkę.

Życiorys

Przed wojną

Urodzona 13 lipca 1884 w Kowlu w Rodzinie Jacyna. Od 1901 roku pracowała jako nauczycielka j. francuskiego w Łudzku. W 1906 r. przeniosła się do Charkowa, była członkinią kółek samokształceniowych Korporacji Studentów Polskich, działała w Domu Polskim, współtworzyła drużyny skautowe. W tym samym roku poślubiła Leona Berbeckiego, przyszłego generała Wojska Polskiego.

I wojna światowa

Działała w POW (Polska Organizacja Wojskowa- tajna organizacja utworzona przez Józefa Piłsudzkiego celem walki z rosyjskim zaborcą) i Związku Walki Czynnej (tajna organizacja utworzona w 1908 r w Lwowie przez PPS).

Okres międzywojenny

W roku 1924 podjęła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nie uzyskała jednak dyplomu i kontynuowała naukę na Wydziale Humanistycznym tej uczelni do roku 1933, kiedy to uzyskała absolutorium.

Po I wojnie światowej Zofia Berbecka szukała stałego zameldowania i ostatecznie w 1928 r. osiedliła się w Warszawie.


  • Była członkinią stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” (od 1926 roku pełniła funkcję przewodniczącej oddziału toruńskiego).
  • Pracowała jako członek prezydium Zarządu Głównego (od 1929 roku jako wiceprezes i od 1938 roku jako pierwszy wiceprezes) Polskiego Białego Krzyża.
  • W 1933 roku organizowała stowarzyszenie „Rodzina Rezerwistów”.


Działalność polityczna

  • 1914–1916 r. współtworzyła Ligę Kobiet.
  • 1930- 1935 r.- Sejm III kadencji - BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem)
  • 1938 -1939 r.- Senat V kadencji- OZN (Obóz Zjednoczenia Narodowego)


II wojna światowa

W czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie, gdzie pozytywnie angażowała się dla dobra ojczyzny prowadząc tajne nauczanie i zbierając informacje na temat osób współpracujących z okupantem (działała w konspiraci). W listopadzie 1943 została aresztowana i osadzona na 3 tygodnie na Pawiaku. W czasie powstania warszawskiego zostało zniszczone jej mieszkanie, dlatego po powstaniu przeniosła się do Gliwic- tutaj pracowała jako nauczycielka j. rosyjskiego (została nawet kierowniczką zespołu nauczania tego języka w okręgu katowickim). Była również dyrektorem Średniej Szkoły Zawodowej oraz przez wiele lat opiekowała się kołem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Zmarła w wieku 85 lat- 8.02.1970, pochowana została obok męża Leona na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Ordery i odznaczenia

Order Odrodzenia Polski

Krzyż Niepodległości

Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie)

Medal 10-lecia Polski Ludowej

Rola kobiet w polityce

II Rzeczpospolita była jednym z pierwszych państw na świecie, które przyznały prawa wyborcze kobietom. Już 28 listopada 1918 r., w kilkanaście dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”. Artykuł 1 głosił, że wyborcą do Sejmu może być „każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”.

W Sejmie II RP zasiadły 32 posłanki (w tym nasza bohaterka- Zofia Berbecka), a w Senacie tylko 17 senatorek (w tym również nasza bohaterka).

Do dzisiaj w polityce możemy zauważyć znaczną dysproporcję pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn.

W ramach naszego projektu rozmawialiśmy na ten temat z ludźmi w różnych grupach wiekowych oraz z p. Prezydent Miasta Zabrze- Małgorzatą Mańką-Szulik.

NASZE DZIAŁANIA

ULOTKA.pdf

Zobacz ulotkę

Przygotowana przez nas ulotka wyborcza dla p. Zofii.

Posłuchaj słuchowiska

Słuchowisko nt. Zofii Berbeckiej.

Obejrzyj film

Krótki film przedstawiający w skrócie kim była Zofia Berbecka.

Plakat.pdf

Zobacz plakat

Większy format ulotki, który promuje nasz projekt.

ROZMOWA Z P. PREZYDENT MIASTA ZABRZE- MAŁGORZATĄ MAŃKĄ-SZULIK

25.03.2019 spotkaliśmy się z p. Prezydent Miasta Zabrze, aby opowiedzieć o naszym projekecie i zadać kilka pytań dot. roli kobiet w polityce.

Film

Zapowiedź wywiadu, na którym rozmawiamy z p. Prezydent.

WYWIAD.PDF

Wywiad z p. Prezydent

Odpowiedź na pytania dot. roli kobiet w polityce.

Zdjęcie

Wizyta u Prezydenta Miasta Zabrze w dniu 25.03.2019.

BADANIE SPOŁECZNE

Analiza badania społecznego ''Rola kobiet w polityce''.xlsx

Zobacz wyniki ankiety.

Dokładne wyniki ankiety z podziałem na płeć i grupy wiekowe.

ANKIETA DOTYCZĄCA ROLI KOBIET W POLITYCE.docx

O co pytaliśmy?

Wzór ankiety.

Raport- badanie społeczne.pdf

Raport

Skrócona analiza badania społecznego z naszymi wnioskami do każdego pytania.