Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania

Obecnie...

Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania (ZKWP), Instytutu Analizy Konstrukcji (IAK), Politechniki Poznańskiej (PP) jest jednostką dydaktyczną i naukową, powołaną przez Rektora Politechniki Poznańskiej w 2001 roku. Do dn 31.12.2019 r. ZKWP należał do Instytutu Konstrukcji Budowlanych.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na trzech stopniach studiów (inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich). Dysponujemy powszechnie wykorzystywanymi programami wspomagającymi projektowanie konstrukcji budowlanych, pozwalającymi również na analizę zagadnień fizyki budowli i zagadnień termomechanicznych.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów związanych z szeroko pojętym wspomaganiem projektowania, kładąc szczególny nacisk na analizę konstrukcji.

Kursy prowadzone w języku polskim to Rysunek Techniczny, Technologia Informacyjna, Metody Komputerowe, Metody Komputerowe II, Grafika Komputerowa II, Komunikacja Wizualna, Analiza Numeryczna, Metody Obliczeniowe, Aplikacje Komputerowe Mechaniki oraz Optymalizacja w Zadaniach Inżynierskich. W języku angielskim Numerical Analysis, a także Computational Mechanics.

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu związane są z komputerową mechaniką materiałów i konstrukcji, w szczególności skupiając się na:

- mechanice zniszczenia i pękania

- problemach odwrotnych

- biomechanice kości i miękkich tkanek

- nieliniowej dynamice

- bezpieczeństwie konstrukcji obciążonej wybuchem

- mechanice ciał stałych z silnym efektem skali