Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania

Mini-sympozja

The 14th World Congress in Computational Mechanics and ECCOMAS Congress,

19-24 July 2020, Paris, France

MS78: NON-CONVENTIONAL METHODS FOR SOLID MECHANICS (NMSM)

Wojciech Sumelka, Tomasz Blaszczyk, Hongguang Sun, Jacek Leszczynski and Guiseppe Failla

Obecnie...

Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania (ZKWP), Instytutu Konstrukcji Budowlanych (IKB) jest jednostką dydaktyczną i naukową, powołaną przez Rektora Politechniki Poznańskiej w 2001 roku.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na trzech stopniach studiów (inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich). Dysponujemy powszechnie wykorzystywanymi programami wspomagającymi projektowanie konstrukcji budowlanych, pozwalającymi również na analizę zagadnień fizyki budowli i zagadnień termomechanicznych.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów związanych z szeroko pojętym wspomaganiem projektowania, kładąc szczególny nacisk na analizę konstrukcji.

Kursy prowadzone w języku polskim to Rysunek Techniczny, Technologia Informacyjna, Metody Komputerowe, Metody Komputerowe II, Grafika Komputerowa II, Komunikacja Wizualna, Analiza Numeryczna, Metody Obliczeniowe, Aplikacje Komputerowe Mechaniki oraz Optymalizacja w Zadaniach Inżynierskich. W języku angielskim Numerical Analysis, a także Computational Mechanics.

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu związane są z komputerową mechaniką materiałów i konstrukcji, w szczególności skupiając się na:

- mechanice zniszczenia i pękania,

- problemach odwrotnych,

- biomechanice kości i miękkich tkanek,

- nieliniowej dynamice,

- bezpieczeństwie konstrukcji obciążonej wybuchem,

- mechanice ciał stałych z silnym efektem skali.