50-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

100 Προγραμματα, ιστοτοποι σε 10 μαθηματα του ΔΕΤ (παρουσίαση και παραδειγμα εφαρμογής)

Συγκριτική Κριτική μεθόδων τηλεκπαίδευσης (Youtube, Microsoft Team, Zoom, Cisco άλλοι)

Αφαλιστική μεθοδος Παραμετρικής Ασφαλισης σε Γεωργια και επιχέιρηση

Υλοποίηση Revitalization of noninhabitant Aegean Archipelago islands into a sustainable ecosystem with quest room-islets, leisure places and eco-productions.

Εργαλεία - μεθοδολογία συγγραφή μελετων και Ερευνας