Motivatie

Motivatie

Het aangaan van een uitdagende situatie enthousiasmeert, inspireert en motiveert. Ons denkvermogen moet doelmatig worden ingezet voor het realiseren van een uitstekende prestatie. Het wekt in ons vreugde en plezier op. We vinden dat fijn, we krijgen ‘zininleven'. Die situatie kenmerkt zich als: Leuk, Uitdagend en Spannend.


Vraag je af welke situatie voor jou de kenmerken: Leuk, Uitdagend en Spannend inhouden. Onderzoek of je door die situatie(s) geënthousiasmeerd en gemotiveerd wordt. Onderzoek of je die situatie beleeft.


Leuk: plezierig, genieten, aardig, fijn, genot, begeerlijk, seks, doen, afzien, tarten, 'fun'

Uitdagend: moed, dapper, durven, doorzetten, strijdlust, eerzucht, ijver, trots, voelen

Spannend: denken, deugd, rede, juist handelen, leergierig, kan ik dat wel?, het zal lukken?


LUS factor.

Ik vind het heel leuk, uitdagend of spannend, cijfer: 3 (max. score 9)

Ik vind het matig leuk, uitdagend of spannend, cijfer: 2 (max. score 6)

Ik vind het niet leuk, uitdagend of spannend, cijfer: 1 (max. score 3)

Afhankelijk van jouw activiteit kun je scoren tussen het cijfer 9 en 3.

Bij een maximale score van cijfer 9 is verbetering haast niet mogelijk.

Bij een score van cijfer 6 is verbetering nodig.

Bij een score van cijfer 3 is de waardering onacceptabel en verbetering noodzakelijk.

Koken Sport Relatie School Werk Hobby

Leuk 3 3 2 1

Uitdagend 2 1 1 1

Spannend 2 1 1 1

Totaal 7 5 4 3


Eten koken is voor jou bijna perfect, misschien maken bijzondere recepten het uitdagender en spannender. Jouw fietssport kun je misschien aanmerkelijk verbeteren door in heuvelachtig landschap je voor te bereiden op een wedstrijd, als je dat al wilt.

Zoek ander werk en hobby!

Met dit eenvoudig meetgereedschap, de LUS factor, kan jouw waardering voor het doen van dingen gemeten worden, met andere woorden hoe je je voelt tijdens je doen.

Voor verbetering hebben we een spiegel nodig.

Kijk in de spiegel en vraag:

'Wat doe ik hier?' ?...? Ga doen wat je nog nooit gedaan hebt!

'Wat wil ik?' ?...? Ga doen wat je uitdaagt!

'Is dit nu wat ik wil? Past dit bij mij? Wil ik dit minstens 5 jaar doen? Wil ik mij hiervoor volledig inzetten?'

Zo ja? Vooral doorgaan! Zo nee? Ga op zoek naar dat wat wel bij je past!


Ieder mens krijgt als hij geboren wordt tal van mogelijkheden mee. Je zou dat talenten kunnen noemen. Waar het op aan komt is dat mensen in de loop van hun leven gaan ontdekken wat die talenten zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat ze gaan ontdekken waarvoor ze ‘in de wieg zijn gelegd’. Vervolgens mogen die talenten worden ontwikkeld middels onderwijs en opvoeding. En tenslotte worden onze talenten ter beschikking gesteld aan het geheel, aan de samenleving.

Daniel Goleman, Sociale intelligentie

Onderwijsdeskundige Sam Intrator heeft een jaar lang lessen aan middelbare scholen geobserveerd. Telkens wanneer hij een moment van absorptie signaleerde,…, vroeg hij de leerlingen naar wat ze op dat moment dachten en voelden. Als de meeste leerlingen volkomen opgingen in wat er onderwezen werd, noemde hij dat moment ‘geïnspireerd’. De geïnspireerde leermomenten hadden een aantal actieve ingrediënten gemeen: een effectieve combinatie van volledige aandacht, enthousiaste belangstelling en positieve emotionele intenties. Leerplezier ontstaat op deze momenten. Damasio beweert dat een toestand van vreugde ons niet alleen helpt de dagelijkse routine te overleven, maar ook zorgt dat we opbloeien, een prettig leven leiden en ons goed voelen.

Vreugde, cognitieve efficiëntie en uitstekende prestaties bevinden zich op de top van de omgekeerde U.


De kunst bestaat hierin dat men met inzet van zo weinig mogelijk uitterlijk leven het innerlijk leven zoveel mogelijk in beroering brengt - want het feitelijk object van onze interesse is het innerlijk leven.


Leuk, Uitdagend en Spanend kun je vertalen als uitdrukkingen voor woorden die bekend zijn in de Oosterse en Westerse filosofie. Woorden die de universele natuurlijke behoefte van de mens beschrijven.

Veel plezier op weg naar een mooi leven.