Leren

Leren


Wat we moeten leren doen, leren we al doende. Aristoteles [-350]

Kennis begint met de ervaring. I. Kant [1781]

Wil wordt in beweging gezet door motieven. Kennis wordt door wil bepaald. A. Schopenhauer [1850]


Deze, voor mij onverwachte, historische argumenten hebben de voortgang in mijn denken bepaald en die belangrijke rol gekregen die ze in werkelijkheid ook spelen.

Als een ervaring tot verwondering leidt, ontstaat de motivatie die de wil in beweging brengt om te ontdekken waarom de ervaring tot verwondering leidt. Het antwoord op het waarom is de verklaring voor de verwondering, is kennis. Het ontstaan van kennis begint dus met ‘de ervaring'. De wil geactiveerd door motieven zet een zoektocht in gang waardoor nieuwe kennis ervaren wordt en daardoor vormt zich een continu beweging. Verwondering als gevolg van een ervaring leidt tot het zoeken naar de verklaringen voor de verschijnselen, als je dat wilt. Dus motieven zijn een voorwaarde om wil te bewegen je kennis eigen te maken. De mate van kennis eigen maken wordt vormgegeven door de kenvermogens: het verstand, het oordeelsvermogen en de rede.

Zoek je unieke gave, iedereen heeft wel iets waar hij goed in is en bouw die uit zo ver je kunt.

Kennis is een proces van communiceren over betekenis van gegevens en ervaringen.


De vraag is:

‘Hoe komen we aan motieven die wil in beweging brengt?'

Motieven die wil in beweging kunnen brengen worden waargenomen door ons brein en door ons brein gestuurd en geregeld.

Ons brein kan waarnemen vanuit drie lagen, onder woorden te brengen als Leuk, Uitdagend en Spannend.