Gelukkig worden

Wat maakt mensen gelukkig?

Daar zijn bibliotheken over volgeschreven, maar als algemene deler komen drie kenmerken bovendrijven. Kenmerken die overeenkomen met het menselijk brein. Het menselijk brein waarnaar de laatste tientallen jaren veel onderzoek is verricht en door scans ons inzicht heeft gegeven in menselijk gedrag. In ons hoofd hebben zich drie hersentypen ontwikkeld: de hypothalamus, het limbische systeem en de neocortex.

De middenhersenen, ons oudste instinctieve brein met de ‘reptilische’ hypothalamus, verzorgt de lichamelijke basisfuncties. Hartslag, ademhaling, spierreflexen en waakzaamheid zijn georiënteerd op overleven. De 4V’s, voeden, vechten, vluchten en voortplanten.

Daarna, 200 miljoen jaar geleden in onze zoogdiervoorouders, ontwikkelde zich het viscerale, zoogdierlijke, brein, subcorticale limbische systeem. Onze emoties worden hierin opgewekt en doorgegeven. Emoties als hoop, voelen, mededogen, vreugde, verlangen en binding. Negatieve emoties stimuleren het sympathische zenuwstelsel, verhogen hartslag en ademhaling. Positieven emoties kalmeren het parasympatische zenuwstelsel, verlagen hartslag en ademhaling.

De menselijk ontwikkeling, de laatste 2 miljoen jaar, zorgde voor het ontstaan van het neozoogdierbrein, de neocortex het Homo-sapiens brein. De linker neocortex verzorgt spreken, denken, analyseren, theologie, de cognitieve aspecten. De rechter neocortex verzorgt muziek, emotie, symbolen, de spirituele gehelen.

Alhoewel deze drie gebieden een eenheid vormen is het aardige van het onderscheid dat als het ons lukt onze natuurlijke vaardigheden te laten aansluiten bij de drie kenmerken we dat aangenaam vinden. Het reptilische brein streeft naar het doen van dingen die we fijn vinden, plezier geven. Het limbische systeem streeft naar het doen van dingen die uitdagen, strijd vragen. De neocortex streeft naar het doen van dingen die denken noodzaakt, spanning ‘zal het lukken?’

Als deze drie kenmerken samen in ons -doen- volledig tot ontwikkeling kunnen komen worden we gelukkig, zo ervaren we. In onze hobby’s, werk, relatie komt telkens boven drijven of de drie kenmerken tot ontwikkeling komen. Als dat zo is ontstaat een duurzame binding, zo niet gaan we eventueel op zoek naar iets nieuws.
Oefen de drie kenmerken in jezelf te vinden!

Immanuel Kant heeft in zijn leven een antwoord gezocht op drie vragen:

Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat kan ik weten?

Ik ben zo vrijpostig een richting aan te geven:

Wat ik graag doe. Dat ik dapper doe. Wat het goede is.

Ons doen, voelen en denken zijn de actoren voor het verschil tussen wat we nu zijn en wat we als wezenlijke mogelijkheid van onszelf zien.