Gelukkig worden

Wat maakt mensen gelukkig?

Daar zijn bibliotheken over volgeschreven, maar als algemene deler komen drie kenmerken bovendrijven. Kenmerken die overeenkomen met het menselijk brein. Het menselijk brein waarnaar de laatste tientallen jaren veel onderzoek is verricht en door scans ons inzicht heeft gegeven in menselijk gedrag. In ons hoofd hebben zich drie hersenlagen ontwikkeld: hersenstam / reptielenbrein, zoogdierenbrein / limbisch systeem en mensenbrein / neocortex.

Ons oudste instinctieve brein de hersenstam, verzorgt de lichamelijke basisfuncties. Hartslag, ademhaling, spierreflexen en waakzaamheid zijn georiënteerd op overleven. De 4V’s, voeden, vechten, vluchten en voortplanten.

Daarna, 200 miljoen jaar geleden in onze zoogdiervoorouders, ontwikkelde zich het viscerale, zoogdierenbrein, subcorticale limbisch systeem. Onze emoties worden hierin opgewekt en doorgegeven. Emoties als hoop, voelen, mededogen, vreugde, verlangen en binding. Negatieve emoties stimuleren het sympathische zenuwstelsel, verhogen hartslag en ademhaling. Positieve emoties kalmeren het parasympatische zenuwstelsel, verlagen hartslag en ademhaling.

De menselijk ontwikkeling, de laatste 2 miljoen jaar, zorgde voor het ontstaan van het mensenbrein, neocortex het Homo-sapiens brein. De linker neocortex verzorgt spreken, denken, analyseren, theologie, de cognitieve aspecten. De rechter neocortex verzorgt muziek, emotie, symbolen, de spirituele gehelen.

Alhoewel deze drie lagen een eenheid vormen is het aardige van het onderscheid dat als het ons lukt onze natuurlijke vaardigheden te laten aansluiten bij de drie lagen we dat aangenaam vinden. Het reptielenbrein streeft naar het doen van dingen die we fijn vinden, plezier geven. Het limbisch systeem streeft naar het doen van dingen die uitdagen, strijd vragen, vreugde geven. De neocortex streeft naar het doen van dingen die denken noodzaakt, spanning ‘zal het lukken?’, menselijk leven geven.

Als deze drie lagen samen in ons volledig tot ontwikkeling kunnen komen worden we gelukkig, zo ervaren we. In onze hobby’s, werk, relatie komt telkens boven drijven of de drie lagen tot voldoening komen. Als dat zo is ontstaat een duurzame binding, zo niet gaan we eventueel op zoek naar andere wegen om dat te realiseren.
Oefen de drie lagen in jezelf te vinden!

Immanuel Kant heeft in zijn leven een antwoord gezocht op drie vragen:

Wat moet ik doen?

Wat mag ik hopen?

Wat kan ik weten?

Ik ben zo vrijpostig een richting aan te geven:

Wat ik graag doe.

Dat ik dapper doe.

Wat het goede is.


Ons doen, voelen en denken zijn de actoren voor het verschil tussen wat we nu zijn en wat we als wezenlijke mogelijkheid van onszelf zien.


Waren Plato, de Bhagavad Gita en de Ouden profetisch? Zij hadden het beeld dat onze geest uit drie karakters bestaat.

Zoals Plato zegt: het begeerlijke, dappere en wijsgerige.


Overeenkomsten samengevat:

•Leuk, Doen, Hersenstam - Reptielenbrein, reflexen tot overleven, wil tot leven

•Uitdagend, Voelen, Zoogdierenbrein - Limbisch system, emotie, vreugde, hoop, liefde

•Spannnend, Denken, Mensenbrein - Neocortex, reflecteren tot aangenaam leven