ŽenyPRO

Realizace projektu byla ukončena v červnu 2019.

pravidelná setkání v RVC Holoubek
týden nabitý vzděláváním
EKOfarma Bílý Mrak

PC kurzy

CLOUD a ŽenyPRO

Proč ženy za vzděláváním do Holoubka jezdí? Účastnice Petra se podělila o své dojmy:

„Cítím se tady v Holoubku velmi dobře, učím se novému, což mám ráda. Jsem na rodičovské dovolené a nemám tolik příležitostí potkávat se s dalšími ženami. Překvapuje mě, jak různorodé ženy se zde schází. Využila jsem koučování a bylo to pro mě velice přínosné, konstruktivní a zároveň mě to hodně namotivovalo k další práci. ŽenyPRO doporučuji, je to velká posila sebevědomí. Je to příležitost zjistit, že je úplně normální něco nestíhat, být nedokonalou a zároveň obohacující pro své okolí.“

REALIZAČNÍ TÝM

Mgr. Klára Bartoníčková

LEKTORKA SPECIALISTKA

Vladimíra Krejčíková

KOORDINÁTORKA A LEKTORKA

Radka Dostálová

PR MANAŽERKA A LEKTORKA

Ing. Vojtěch Černík

ADMINISTRÁTOR

KONFERENCE pro veřejnost

JAK PODPOŘIT INOVATIVNÍ A PODNIKATELSKÉ MYŠLENÍ
(nejen) U DĚTÍ - 22. listopad 2016

ŠŤASTNÝ RODIČ, ŠŤASTNÁ RODINA - 3. květen 2017

BUDOUCNOST DĚTÍ JE I NAŠE BUDOUCNOST - 31. květen 2018

4 ŽENY V NÁS a jak jim porozumět - 22. květen 2019

Projekt ŽenyPRO Oblastní charity Pardubice s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000998 je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. www.esfcr.cz