Rots & Water

Rost en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraning om kleuters, kinderen, pubers en volwassenen assertiever en weerbaarder te maken.

Rots staat voor weerbaarheid en water voor sociale vaardigheden.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De focus ligt op sport en spel.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+)

R & W is voor jongeren die:

  • zich willen weren tegen pestkoppen

  • sterker in hun schoenen willen staan

  • meer zelfvertrouwen willen krijgen

  • beter willen leren focussen tijdens school of sportprestaties

  • voor zichzelf willen leren opkomen

  • niet goed weten hoe met emoties om te gaan

  • moeilijk grenzen durven aangeven of zelf grenzen verleggen


Deze training kan individueel /groep/ scholen

Individueel: basis 6 weken, uitbreiding 12 weken in een sessie van telkens 50 minuten.

Groep: Ik sta *K trainingen 12 weken lang in groepjes van max 8 jongeren.

Scholen: Op scholen kan het rots en water traject doorlopen worden in themadagen (groepsdynamiek), sportdagen of bij conflicthantering.

Ouder- kind trainingen: Niets is zo effectief om de lijn thuis door te trekken. Doordat jullie dezelfde termen gebruiken merk je veel sneller resultaat. Tegelijkertijd bouw je zo ook een innige band op met je kind!Tarief: Individueel : € 50 per sessie Groep: €180 voor de reeks Kleuters: €90 Ouderkind: €360 voor 8 wekenScholen: € 500 per dag / sportdag €15 per leerling

Rots & Water

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image