Preventie Burn out

Boost it ( Body & Mind)

Weg met die futloosheid, welkom aan je nieuwe "IK"!

Zit zowel fysiek als mentaal goed in je vel. Door jezelf opnieuw in balans te brengen kan je makkelijker grenzen verleggen. Bij het Boost it programma vertrekken vanuit onze zelfbewustwording. We leggen de focus op het psychofysieke, concreet wil dit zeggen dat we gaan kijken wat we nog wel kunnen. Vaak ligt onze focus op het negatieve en zakken we daardoor verder weg. Durf op te komen voor jezelf, werk aan je zelfvertrouwen, durf uit je comfortzone te komen en ontdek dat je meer kan dan ooit tevoren!


Dit traject kan je individueel of in groep volgen:

Individueel: Deze begeleiding houdt een sessie van 50 minuten in.

Groep: Regelmatig bieden we "Boost it" groepssessies aan. Hou hiervoor het luikje workshops in het oog.


Tarief: Individueel €50 per sessie Groep: €90 per reeks van 6

Healthy @ work

Een gezond bedrijf of een gezonde organisatie met gezonde werknemers. Ja hoor, het kan! Alles start bij de basis, bij de opbouw van de piramide. Wist je dat enorm veel bedrijven investeren in ziekte van personeel? Buig deze kost om naar een winstgevende investering => healthy @ work.

De essentie van Empowerment binnen een bedrijf zit hem in de motivatie en de kennis van je mensen. Door hieraan te werken, gaan je werknemers hun krachten gebruiken om nog effectiever te werken. Hierdoor gaan ze gemotiveerder zijn, positiever zijn, zelfstandiger zijn, innovatiever zijn, minder afwezig zijn, ... . Door preventief aan de slag te gaan met onze Boost it die we integreren in Healthy @ work creëren we minder Burn outs!

Concreet maken we samen met u een analyse op om te kijken hoe gezond je werknemers zijn of bedrijf is.

We toetsen samen met de HR af waar er nood is aan meer balans binnen het bedrijf. Zenstudie maakt een voorstel op maat om individueel of in groepsverband aan de slag te gaan. Healthy @ work is een voordeel voor u als bedrijfsleider, in je portomonnaie, gedrevenheid van het personeel en jullie uitstraling.

Geef nu zelf toe : een Healthy bedrijf maakt Happy people!

Tarief op basis van traject.