Výrobna/prodejna ZEGITY

Projekt s názvem Výrobna pro ZEGITU je podpořen z Programu rozvoje venkova. Cílem projektu je vybudování potravinářské provozovny v Ostřetíně č.p. 236 a umožnění výroby nové tuzemské potraviny - zeleninového koření ZEGITA.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Výrobna/prodejna ZEGITY Ostřetín 236 ... kudy k nám