Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza - propozycje działań

Poniżej publikuję propozycje działań dla nauczycieli bibliotekarzy w ramach tzw. pracy zdalnej. Katalog zadań jest wciąż otwarty. Zapraszam do dzielenia się pomysłami i propozycjami w tym zakresie. Mam nadzieję, że praca zdalna wykonywana przez nauczycieli bibliotekarzy przyniesie pozytywne efekty, a także satysfakcję zawodową.

dr Agata Arkabus - nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY W RAMACH PRACY ZDALNEJ

· Aktualizacja i modernizacja strony portalu społecznościowego szkoły/biblioteki.

· Aktualizacja i modernizacja strony internetowej szkoły/biblioteki.

· Tworzenie materiałów filmowych do bibliotecznego/szkolnego kanału YouTube.

· Prowadzenie kroniki szkoły/biblioteki w formie papierowej lub elektronicznej.

· Tworzenie relacji pisemnych, fotograficznych, filmowych na stronę internetową (np. z konkursów, działalności kół zainteresowań, współpracy z organizacjami).

· Przygotowywanie uczestników do konkursów (np. tworzenie testów, prowadzenie spotkań online z osobami przygotowującymi się do udziału w konkursie).

· Tworzenie wykazu darmowych lektur dostępnych w internecie (audiobooki, ebooki).

· Przygotowywanie scenariuszy spotkań, akademii, uroczystości oraz innych zbliżających się imprez szkolnych (także w wersji online, np. w formie prezentacji, nagranego materiału filmowego).

· Przygotowywanie materiałów do samokształcenia dla uczniów – zestawy ćwiczeń, zagadki, wykreślani, krzyżówki, itp.

· Wyszukiwanie grantów i projektów do pozyskiwania funduszy.

· Samokształcenie – udział w kursach e-lerningowych, webinariach, wideokonferencjach, przeglądanie literatury zawodowej w zasobach sieci, udział w forach branżowych.

· Przygotowywanie materiałów związanych z realizacją awansu zawodowego nauczycieli.

· Planowanie zakupu nowości, wyszukiwanie księgarni i wydawnictw do współpracy, przeglądanie stron z nowościami i zapowiedziami wydawniczymi.

· Pozyskiwanie sponsorów.

· Opis nowości wydawniczych na stronę internetową szkoły/biblioteki dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych czytelników.

· Wyszukiwanie osób do współpracy w ramach organizacji spotkań czytelniczych i autorskich, kontaktów z ciekawymi ludźmi w regionie.

· Tworzenie kartoteki regionalnej.

· Prowadzenie webinariów lub kursów e-learningowych dla uczniów, nauczycieli, rodziców.

· Współpraca z innymi bibliotekami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami kultury w ramach dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

· Tworzenie bazy scenariuszy dla nauczycieli różnych przedmiotów.

· Tworzenie materiałów multimedialnych, interaktywnych quizów dla dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu darmowych narzędzi i aplikacji.

· Tworzenie baz materiałów edukacyjnych z zakresu powtórzenia materiału obejmujących zagadnienia lektur szkolnych oraz życiorysów i biografii autorów.

· Tworzenie lub edytowanie haseł do Wikipedii.

· Pisanie artykułów, publikacji, relacji do branżowych czasopism bibliotekarskich.

· Organizacja konkursów online dla czytelników (np. plastycznych – wykonują pracę i przesyłają zdjęcie; fotograficznych - pamiętaj o akcji „Zostań w domu”; literackich, na ciekawą recenzję, itp.).

· Monitorowanie i aktualizacja regulaminów bibliotecznych i innych zarządzeń wewnętrznych.

· Współpraca z uczniami należącymi do bibliotecznych kół zainteresowań – komunikacja online, zespołowe spotkanie na czacie, wypracowanie materiału promującego działalność zespołu na stronę internetową biblioteki/szkoły.

· Przygotowanie materiałów podsumowujących tegoroczne rocznice, jubileusze i święta.

· Przygotowywanie wykazu zrealizowanych zadań placówki w ramach realizacji kierunków polityki edukacyjnej państwa.

· Tworzenie katalogu zabaw i pomysłów dla rodziców oraz dzieci w ramach wspólnego spędzania czasu.

· Tworzenie strony internetowej biblioteki przy wykorzystaniu bezpłatnych programów i aplikacji internetowych.

· Tworzenie materiałów wizualnych, tablic informacyjnych, znaków wizualnych oraz promocyjnych do pomieszczeń bibliotecznych.

· Aktualizacja i tworzenie zestawień bibliograficznych.