Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Muzeum Historyczne w Legionowie

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawiezapraszają do udziału archeologów, muzealników i konserwatorów w konferencji regionalnej poruszającej ogólnokrajowe problemy związane

z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków z badań archeologicznych.