Keramika Raku

keramika původně určená k japonským čajovým obřadům již v polovině

16.století. V překladu slovo RAKU znamená radost, pohoda. RAKU nádoby jsou

páleny v přímém ohni na cca 1000 C°, rozžhavené do běla vyjímány a prudce

schlazeny v pilinách a vodě. Raku keramika je díky své technologii ojedinělá

a každý kus je originál.

Tuto techniku používám k výrobě dekorativních předmětů.