ZAGONETNI VRT

Zagonetni vrt je projekt koji financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provodi se u školskoj godini 2021./2022.
Projekt je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda OŠ Orehovica koji su uključeni u 5 izvannastavnih aktivnosti koje se provode u OŠ Orehovica, a to su: Čuvari prirode, Mali ekolozi, Biosigurnost i biozaštita, Mladi istraživači prirode i Geografska grupa.

U okviru projekta planirane su sljedeće aktivnosti:

  1. Edukacija mentora o autohtonim vrstama cvijeća, začinskog bilja i povrća.

  2. Edukacija učenika s ciljem stjecanja statusa “Junior ranger – Mladi čuvari prirode” u suradnji s Javnom ustanovom Međimurska priroda.

  3. Upoznavanje globalne riznice biljaka (Botanički vrt u Zagrebu, Šumarski institut u Jastrebarskom i DHMZ).

  4. Analiza tla u školskom dvorištu i školskom vrtu.

  5. Izrada plana školskog vrta i školskog dvorišta.

  6. Uređenje vrta – gredice cvijeća, začinskog i ljekovitog bilja.

  7. Sadnja voćaka.

  8. Edukativno-volonterska akcija sadnje ograde za korisne kukce i ptice.

  9. Postavljanje meteorološke postaje u školskom dvorištu i posjet Državnom hidrometeorološkom zavodu

Sve terenske aktivnosti provoditi će se u školskom dvorištu i školskom vrtu, u Centru za posjetitelji u suradnji sa stručnim suradnicima i nadzornicima Javne ustanove za zaštitu prirode - Međimurska priroda, na imanju Udruge Biovrt, u Botaničkom vrtu u Zagrebu, u Šumarskom institutu u Jastrebarskom te u Državnom hidrometeorološkom zavodu (edukacijski posjeti).

Odabir lokaliteta na kojima će se provoditi neke terenske aktivnosti (istraživanje, promatranje, sakupljanje uzoraka) kao i stručnu podršku i pratnju osigurat će djelatnici Javne ustanove.

Prostori Javne ustanove (Centar za posjetitelje) koristit će se za pripremu terenskog rada te kasniju obradu i privremenu pohranu prikupljenih uzoraka. Udruga Biovrt osigurat će za svakog sudionika projekta paketić sjemenja i edukativnu brošuru „Upoznajmo biljno carstvo“, a za Školu će osigurati primjerak „Priručnika za kreiranje školskih vrtova i provođenje biovrtlarskih aktivnosti“, edukativne plakate „12 načina kako postati mali čuvari prirode“ te paket sjemenja najčešćih sorti cvijeća, začinskog bilja i povrća.

Projekt uključuje aktivnosti i metode za razvoj viših kognitivnih funkcija kao što su konvergentno mišljenje (logičko zaključivanje, traženje točnog rješenja) i divergentno mišljenje (stvaranje novih ideja, uživanje u procesu traženja - što više točnih rješenja). Učenici će praktičnim radom, istraživačkim radom na projektnim aktivnostima razvijati vještine timskog rada koji će pozitivno utjecati na asertivnost i razvoj samopouzdanja učenika. Učenici će putem e-učenja i korištenjem novih tehnologija imati pristup specifičnim znanjima koja će kontinuirano prezentirati putem mrežnih stranica škole.