ZA BOREM


Stowarzyszenie "ZA BOREM" - zarejestrowano w dniu 07.12.2016 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000650942. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, których statutowym celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz statutu. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium całego kraju, a siedzibą miejscowość Zabór, woj. lubuskie.