Aktualności

10310.2022,

Wraz z grupę nieformalną "Matki z dziećmi" z Bojadeł zrealizowaliśmy cykl warsztatów w ramach projektu pn. "Halo, otwórz oczy!". Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Operatorem projektu "NOWEFIO-lubuskie lokalnie" jest Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego.

12.07.2022, aktualizacja 13.08.2022

W ramach projektu pn. "Dni innowacji Akademii Programowania i Robotyki" odwiedziliśmy w lipcu i sierpniu trzy miejscowości: Bełcze (gm. Bojadła), Łaz (gm. Zabór) i Letnica (gm. Świdnica). Podczas spotkań zaprezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną, zademonstrowaliśmy posiadany sprzęt edukacyjny oraz udzielaliśmy wsparcia informatycznego. W czasie spotkań można było skorzystać ze sprzętu i pod okiem specjalistów budować i programować roboty, projektować i drukować obiekty 3D. Podczas spotkania w Łazie, partner projektu - Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował seminarium podczas którego przedstawiono 3 odczyty popularnonaukowe.

Zadanie sfinansowane w ramach projektu grantowego organizowanego przez Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem , pn. "Włączamy do działania" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

11.072022, aktualizacja 13.08.2022

W maju rozpoczęliśmy realizację projektu pn. "Wakacyjne warsztaty OZE dla dzieci i młodzieży", dofinansowany przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe). W ramach projektu opracowaliśmy prezentację obiektów OZE w województwie lubuskim oraz przeprowadzimy 18 godzin zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbyły się w lipcu w miejscowościach: Bojadła (gm. Bojadła) oraz Łaz (gm. Zabór) i sierpniu w Letnicy (gm. Świdnica)..

04.07.2022

Zapraszamy na nasze kolejne imprezy, tym razem do Łazu (gm. Zabór).

28.06.2022

W ramach projektu "Wakacyjne warsztaty OZE dla dzieci i młodzieży", dofinansowanego przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe) odwiedziliśmy 3 elektrownie wodne:

  • Elektrownia Wodna Małomice

  • Elektrownia Wodna Gubin

  • Elektrownia Wodna Zasieki

25.06.2022

Zapraszamy!

18.06.2022

Szkoleniem dla zespołu redakcyjnego rozpoczynamy projekt pn. "Poznajemy lubuskie",, dofinansowany przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.

W styczniu i lutym w miejscowościach Łaz, Milsko i Czarna (gmina Zabór) przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży pn. "Poznajemy Odnawialne Źródła Energii". Wydarzeniem kończącym było spotkanie podsumowujące na którym członkowie stowarzyszenia, uczestnicy i ich rodzice, opiekunowie, osoby biorące udział w przygotowaniu i realizacji projektu wymienili się doświadczeniami, uwagami oraz sugestiami, które zostaną uwzględnione przy realizacji kolejnych zadań. Zadanie zostało sfinansowane w ramach projektu grantowego organizowanego przez Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem , pn. "Wzmacniamy kapitał społeczny na terenach wiejskich" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wraz z grupą nieformalną PM Team przeprowadziliśmy cykl warsztatów pn. "Doskonalenie umiejętności zarządczych". Zajęcia odbywały się w Droszkowie w dniach 06-07.11.2021 i 20-21.11.2021 r.
Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Operatorami projektu "NOWEFIO-lubuskie lokalnie" jest Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego.


W ramach projektu pn. "Lubuskie OZE" współfinansowanego przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski (Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe) odwiedziliśmy Łagów Lubuski. Wydarzeniem integracyjnym i promocyjnym projektu był ECO Rajd podczas którego m.in. okrążyliśmy jez. Łagowskie i Trześniowskie. Kolejnymi działaniami będą zajęcia edukacyjne prezentujące wybrane elementy metodyk zarządzania projektami na przykładzie projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) oraz fotorelacje dotyczące obiektów OZE (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne ora elektrownie wodne).

Drzwi Otwarte Akademii Programowania i Robotyki w świetlicy w Droszkowie. Można było zobaczyć sprzęt edukacyjny będący w posiadaniu Stowarzyszenia "ZA BOREM" w tym najnowszy nabytek, drukarkę 3D PRUSA I3 MK3S+. Zakup drukarki oraz wydarzenie zostały zrealizowane ze środków Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pozyskanych w ramach konkursu Lubuska Odnowa Wsi i środków stowarzyszenia.

W sierpniu zrealizowaliśmy wakacyjny projekt pn. "Warsztaty Akademii Programowania i Robotyki 2021". Tym razem w świetlicy w Droszkowie przeprowadziliśmy 48 godzin zajęć w których wzięło udział 32 uczestników. Zajęcia z programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży zostały dofinansowane przez Urząd Gminy Zabór.


Spotkaniem podsumowującym kończymy projekt pn.: "W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów". Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU w ramach konkursu dotacyjnego "Fundacja PZU z Kulturą" oraz ze środków Urzędu Gminy Zabór. Uczestnikami były dzieci z I, II i III klasy Szkoły Podstawowej w Zaborze. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w cyklicznych warsztatach oraz w wycieczkach do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Muzeum Ziemi Wschowskiej i Teatru Lubuskiego.


W listopadzie dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego realizujemy zajęcia online w ramach projektu "Młodzieżowe projekty OZE". Seria warsztatów prezentuje wybrane elementy metodyk zarządzania projektami na przykładzie projektów OZE, zagadnienia związane z wybranymi aspektami bezpieczeństwa w organizacji oraz zarządzaniu komunikacją i dokumentacją.
Stowarzyszenie "ZA BOREM" wraz z Zabór Biblioteka w Zaborze oraz partnerami;

- Urząd Gminy Zabór,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze,

- Sołectwo Zabór i Proczki,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze.

realizują projekt pn. "W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów" sfinansowany ze środków Fundacji PZU/Partner Fundacja PZU w ramach konkursu dotacyjnego "Fundacja PZU z Kulturą". Harmonogram projektu przewiduje wycieczki do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Teatru Lubuskiego oraz cykl kreatywnych warsztatów edukacyjno-animacyjnych dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Zaborze.

ECO-Rajd rowerowy dla uczestników projektu "Młodzieżowe projekty OZE" realizowanego przez Stowarzyszenie "ZA BOREM" - współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach konkursu Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. W trakcie kilkudniowego pobytu integracyjnego w Łagowie Lubuskim zwiedzaliśmy okolicę, objechaliśmy jeziora Łagowskie i Trześniowskie. Dzięki znakomitej pogodzie udało nam się popływać, a po kąpieli ogrzać się i przygotować posiłek przy ognisku. Przy okazji nieco posprzątaliśmy dzikie plaże. Dyskutowaliśmy też o naszych projektach, roboczo nazwanych Słońce, Wiatr i Woda. Przed nami seria warsztatów prezentujących wybrane elementy metodyk zarządzania projektami na przykładzie projektów OZE.

Wraz z grupą nieformalną ARDUINO TEAM II, rozpoczynamy realizację projektu pn. "Czysta zabawa" w ramach konkursu "Startuj z FIO - Lubuskie Lokalnie".

Program FIO realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach projektu „Startuj z FIO-lubuskie lokalnie”. Operatorem jest Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem.


3 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Droszkowie rozpoczeliśmy kolejny cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia z programowania i robotyki zostały dofinansowane przez Urząd Gminy w Zaborze w ramach zadania publicznego pn; „Organizacja warsztatów komputerowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabór”.


Korzystając z dofinansowania uzyskanego z Województwa Lubuskiego w ramach konkursu "Lubuska Odnowa Wsi" zakupiliśmy do naszej Akademii Programowania i Robotyki nowe zestawy Lego Edukacja - Maszyny Proste.

Kolejny pracowity weekend, członkowie stowarzyszenia "ZA BOREM" i grupy nieformalnej "ARDUINO TEAM" oraz sympatycy zapoznali się z zestawami mikrokontrolerów Arduino wraz z dodatkowymi elementami jak multimetry, zestawy elementów półprzewodnikowych, kabelki, silniczki, kółka, czujniki, wyświetlacze i inne części. Poznali podstawy programowania oraz przygotowali materiały szkoleniowe, które będą pomocne w dalszych działaniach stowarzyszenia i Akademia Programowania i Robotyki.

Nasze stowarzyszenie wraz grupą nieformalną "ARDUINO TEAM" realizuje projekt pn. "Poznajemy Arduino", dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania "Startuj z FIO-Nowy początek" dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych organizowanego przez Stowarzyszenia LGD „ Między Odrą a Bobrem”, Biuro Lgd Zabór wspólnie z Fundacja Rozwoju Holistycznego .

Stowarzyszenie "ZA BOREM" realizuje projekt pn. "Tajemnicza kraina OZe" w ramach zadania publicznego Lubuska Odnowa Wsi współfinansowanego przez Województwo Lubuskie. Korzystając z pozyskanych środków zakupiliśmy sprzęt edukacyjny, który będzie wykorzystywany w działaniach naszej Akademia Programowania i Robotyki, m.in. Zestawy Lego® Edukacja - Energia Odnawialna, Lego® Mindstorms® EV3 Edu Expansion Set, zestaw VR (Virtual Reality) firmy Sony. W trakcie sobotniego spotkania w sali wiejskiej w miejscowości Łaz mieliśmy możliwość zademonstrowania już posiadanego oraz nowego sprzętu, przedstawiliśmy nasze dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość.

Na weekendowych zajęciach Akademii Programowania i Robotyki pokazujemy ich uczestnikom zestawy Arduino wraz z dodatkowymi elementami jak multimetry, zestawy elementów półprzewodnikowych, kabelki, silniczki, kółka, czujniki, wyświetlacze i inne części.

Nasze stowarzyszenie wraz grupą nieformalną ARDUINO TEAM realizuje projekt pn. "Poznajemy Arduino", dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania "Startuj z FIO-Nowy początek" dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych organizowanego przez Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”, Biuro Lgd Zabór wspólnie z Fundacja Rozwoju Holistycznego .


3 września w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisaliśmy umowę na dofinansowanie naszego projektu pn. "Tajemnicza kraina OZe", który będziemy realizować w ramach konkursu „Lubuska Odnowa Wsi”.

Umowy wręczał wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

Nasze stowarzyszenie wraz grupą nieformalną ARDUINO TEAM rozpoczęło realizację projektu pn. "Poznajemy Arduino". Projekt realizowany w ramach konkursu „Startuj z FIO – Nowy Początek” dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych organizowanego przez Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”, Biuro Lgd Zabór wspólnie z Fundacja Rozwoju Holistycznego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Zakończyliśmy dwudniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z programowania i robotyki w miejscowości Czarna i Dąbrowa, w gminie Zabór. Młodzi uczestnicy budowali i programowali roboty LEGO® Mindstorms® EV3 Edu oraz dowiedzieli się o bezpiecznym zachowaniu w sieci. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Gminy Zabór. Warsztaty w Czarnej biorą udział w konkursie Cyfrowa majówka organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Fotorelacja z zajęć.

Dziękujemy za wszystkie głosy dzięki którym otrzymaliśmy grant przyznany przez Tesco Polska :)Fotorelacja z przebiegu projektu pn. "Międzypokoleniowe spotkania z robotami". Projekt sfinansowany przez Fundację "ORLEN - DAR SERCA" w ramach programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi". Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.

Startujemy z nowym projektem pn. "Międzypokoleniowe spotkania z robotami". Projekt będzie realizowany dzięki grantowi jaki uzyskaliśmy uczestnicząc w pierwszej edycji Programu Grantowego "Moje miejsce na Ziemi" organizowanego przez Fundacja ORLEN - DAR SERCA. W ramach zadania przeprowadzimy 48 godzin zajęć warsztatowych dla dzieci (wiek minimum 10 lat) i młodzieży z gminy Zabór w naszej Akademia Programowania i Robotyki. Będziemy między innymi budować i programować roboty korzystając z zestawów Lego Mindstorms EV3 Edu. Zajęcia (6-godzinne) będą się odbywały w Zaborze (w godzinach 10.00-16.00), w następujących terminach:

grupa zaawansowana 16.02, 03.03, 16.03, 31.03,

grupa początkująca 17.02, 02.03, 17.03, 30.03.

Zgłoszenia (nazwisko, imię, wiek) proszę wysyłać na adres zaborem.ngo@gmail.com.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają członkowie Akademii Programowania i Robotyki.

Zapraszamy!

Zapraszamy do oddawania głosów na nasz projekt pn. "FASCYNUJĄCY ŚWIAT ROBOTÓW – WARSZTATY AKADEMII PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI", który złożyliśmy w V edycji programu „Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przez Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Na nasz projekt można głosować w następujących sklepach Gubin Budziszyńska 10, Zielona Góra Energetyków 2A, Zielona Góra Wyszyńskiego 22 A.

Stowarzyszenie "ZA BOREM" realizuje projekt pn. „Oswajanie robotów–Warsztaty Akademii Programowania i Robotyki”. Mikrodotację na realizację tego projektu otrzymaliśmy w konkursie „Startuj z FIO – Nowy Początek” dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych organizowanym przez Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacja Rozwoju Holistycznego z Gorzowa Wlkp. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 1 Małe Inicjatywy. W ramach zadania przeprowadzimy w Zaborze w dniach 10-11 oraz 24-25.11.2018r. zajęcia dla dzieci i młodzieży na których poznają zestawy Lego® Mindstorms® EV3, zbudują roboty i nauczą się je programować. W związku z tym, że zajęcia będą odbywały się w listopadzie w którym przypada 100-lecie odzyskania niepodległości, uczestnicy będą podczas warsztatów zaznajamiani z historią Polski oraz obejrzą krótki film poświęcony tym wydarzeniom. Na koniec przeprowadzony zostanie konkurs z nagrodami na temat historii niepodległościowej Polski. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z warsztatów.

Warsztaty w ramach projektu pn. "Młodzieżowe Projekty dla Niepodległej - Warsztaty z zarządzania projektami", współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego pn. "Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe".


W dniu 28.10.2018r. w sali reprezentacyjnej Lubuskiego Centrum Winiarstwa odbyło się spotkanie organizacyjne Akademii Programowania i Robotyki. Projekt "Akademia Projektowania i Robotyki" jest realizowany dzięki dofinansowaniu, które otrzymało Stowarzyszenie "ZA BOREM", w ramach zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuska Odnowa Wsi”.

W sobotę odbyły się ostatnie zajęcia w ramach warsztatów "Młodzieżowe Projekty dla Niepodległej - Warsztaty z zarządzania projektami" organizowanych przez Stowarzyszenie "ZA BOREM", współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego pn. "Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe". Zajęcia zakończone testem wiedzy i wręczeniem dyplomów. Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w zarządzaniu projektami. :)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w niedzielę 28.10.2018r o godzinie 11.00 do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze na spotkanie założycielskie Akademii Programowania i Robotyki. Przedstawimy nasze plany dotyczące APiR, zademonstrujemy posiadany sprzęt oraz zbierzemy od osób zainteresowanych udziałem w pracach i zajęciach, deklaracje uczestnictwa. Będzie można również zwiedzić Lubuskie Centrum Winiarstwa. Projekt "Akademia Projektowania i Robotyki" jest realizowany dzięki dofinansowaniu, które otrzymało Stowarzyszenie "ZA BOREM", w ramach zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuska Odnowa Wsi”.

Kolejne zajęcia w ramach warsztatów "Młodzieżowe Projekty dla Niepodległej - Warsztaty z zarządzania projektami", współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego pn. "Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe". Zajęcia prowadził pan Arkadiusz Stawczyk z STAARK PROJECT oraz pani prof. dr hab. Eunika Baron- Polańczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów.

Za nami pierwsze zajęcia w ramach warsztatów "Młodzieżowe Projekty dla Niepodległej - Warsztaty z zarządzania projektami", współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego pn. "Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe". Zajęcia prowadził pan Piotr Filipiuk z TenStep Western Poland oraz pani prof. dr hab. Eunika Baron- Polańczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów.

Rozpoczynamy realizację zadania "Młodzieżowe Projekty dla Niepodległej-Warsztaty z zarządzania projektami". Projekt dofinansowany przez Województwo Lubuskie w ramach programu Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe. Cykl warsztatów z zarządzania projektami odbędzie się w terminach: 29.09.2018, 06.10.2018, 07.10.2018, 13.10.2018, 14.10.2018, 27.10.2018.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy Stowarzyszenia. Liczba miejsc ograniczona!

24 sierpnia na uroczystym spotkaniu w urzędzie marszałkowskim podpisaliśmy umowę na realizację projektu "Akademia Programowania i Robotyki". Zadanie będzie realizowane w ramach działania "Lubuska Odnowa Wsi".

W dniu dzisiejszym (06.07.2018r.) w sklepie Tesco Extra w Zielonej Górze odbyła się uroczystość wręczenia symbolicznych czeków za zajęcie pierwszych trzech miejsc w programie „Decydujesz, pomagamy” organizowanym przez Tesco Polska. Za zajęcie trzeciego miejsca nasze stowarzyszenie otrzymało 1000zł na działalność statutową.

Jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim, którzy głosowali na nasz projekt.

Jest nam miło poinformować, że nasz projekt "Młodzieżowe Projekty dla Niepodległej - Warsztaty z zarządzania projektami", znalazł się na liście rankingowej programu "Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe" opublikowanej przez Lubuski Urząd Marszałkowski.

http://bip.lubuskie.pl/system/obj/38969_Wyniki_konkursu.pdf

Zadanie które będziemy realizować polega na przeprowadzeniu w Zielonej Górze cyklu warsztatów prezentujących wybrane elementy metodyk zarządzania projektami dla młodych osób planujących uczestniczyć w projektach oraz aplikować o granty. Program warsztatów będzie zgodny z PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiorem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami zebranych, publikowanych i systematycznie aktualizowanych przez Project Management Institute.

Miło jest nam poinformować, że projekt "Twoja Mała Ojczyzna", który złożyliśmy w IV edycji programu „Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przez Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, znalazł się w gronie wysoko ocenionych wniosków, zyskując uznanie ekspertów oraz Komisji Grantowej. Projekt przechodzi do etapu głosowania, które rozpoczyna się w sklepach Tesco już 7 maja. Na nasz projekt można będzie głosować w następujących sklepach:

Zielona Góra Energetyków 2A,

Zielona Góra Wyszyńskiego 22 A.

Gubin Budziszyńska 10,

Zachęcamy do głosowania.

https://tesco.pl/pomagamy/list-of-projects/

We are pleased to inform you that, in accordance with the arrangements made on October 2017 in Banská Bystrica, we have submitted a VF grant application for project:

Best Practices in Technical and IT Education - Comparative Studies of V4 Group

This action is a natural continuation of the ICTinED Project (ICT in Educational Design - Processes, Materials, Resources).

National Partners of the project are:

Czech Republic:

University of Ostrava

Doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.


Hungary:

University of Szeged

Dr. Zsolt I. Benkő


Poland:

University of Zielona Góra

Dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ


Slovakia:

Matej Bel University

PaedDr. Ján Stebila, PhD


Miło jest nam poinformować, iż nasze stowarzyszenie otrzymało mikrodotację na realizację zadania "Nasza mała ojczyzna". Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. "Startuj z FIO". Patronat honorowy objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem oraz Fundacja Ad Rem. W ramach projektu stowarzyszenie między innymi przeprowadzi w listopadzie na prowadzonym fanpage'u Gmina Zabór Zaprasza 16 konkursów z nagrodami, dotyczącymi Gmina Zabór. Życzymy powodzenia!