แบบลงทะเบียนจองโต๊ะร่วมงานคืนสู่เหย้า สถาปนาวิทยาลัยเทคนิคยะลา 62 ปี

สถานะการจองปัจจุบัน

สถานะโต๊ะงานคืนสู้เหย้า 62


1 โต๊ะประกอบด้วย 10 ที่นั่งและที่ระลึก 10 ชิ้นรวมราคา 5,000 บาท

เลขบัญชีในการในการโอนการจอง

ชื่อบัญชี "งานสถาปนาเทคนิคยะลา ๖๒ ปี"

ธนาคารออมสิน สาขาผังเมือง 4

เลขที่บัญชี 020287221384

เมื่อโอนการจองแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนไปยัง Facebook : คืนสู่เหย้าสถาปนาเทคนิคยะลา 62 ปี เพื่อเป็นการยืนยันภายใน 3 วัน