Privacy verklaring

Geef hier je toestemming aan Your Moment om je gegevens te verwerken volgens de onderstaande privacyverklaring.

Privacyverklaring

Your Moment, gevestigd te Boereweg 27, 2840 Terhagen, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.yourmoment.be
Boereweg 27
2840 Terhagen
België
0476608530


Sheila Cop is de Functionaris Gegevensbescherming van Your Moment. Zij is te bereiken via yourmoment.sheila@gmail.com of 0476608530.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Your Moment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam

 • geslacht

 • geboortedatum

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • bankrekeningnummer

 • mutualiteit


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Your Moment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid

 • biometrische gegevens

 • genetische gegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Your Moment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • om goederen en diensten bij u af te leveren

 • persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Your Moment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Your Moment) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Your Moment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens > 1 jaar > 1x/jaar verwijdert Your Moment de persoonsgegevens, van klanten die een jaar na hun laatste behandeling geen gebruik meer hebben gemaakt van de diensten van Your Moment, uit het actieve klantenbestand. We bewaren de persoonsgegevens 1 jaar om herhaaldelijke registratie te vermijden. Your Moment bewaart uw persoonsgegevens in de boekhouding gedurende 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eisen.

 • medische gegevens > 30 jaar > Your moment bewaart uw persoonlijke medische gegevens gedurende 30 jaar, om te voldoen aan de wettelijke eisen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Your Moment verstrekt uitsluitend aan derden én alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Your Moment gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Your Moment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar yourmoment.sheila@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Your Moment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Your Moment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yourmoment.sheila@gmail.com