Samarbeidspartnere

YoungFish er en ideell organisasjon som er avhengig av finansiell sponsing fra kommersielle aktører, eller ved støtte fra det offentlige. Kapital innhentes bla i form av samarbeidsavtaler. YoungFish er en frivillig organisasjon og vil legge til rette for at kommersielle aktører skal finne et samarbeid interessant, men YoungFish kan ikke innestå for at samarbeidspartner har et økonomisk utbytte av samarbeidet. Samarbeidet skal ikke gå på bekostning av mulig samarbeid med organisasjoner og institusjoner uten kommersielle interesser i næringen, og samarbeidspartner har ikke noen instruksjonsrett over hvem YoungFish kan samarbeide med.

Ønsker din bedrift å inngå samarbeid med oss? Ta kontakt med samarbeidsansvarlig!

Nasjonale Samarbeidspartnere

Vi ønsker å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere for deres tillit til oss i YoungFish!

Lokale Samarbeidspartnere

YF Nord

YF Midt

YF Øst

YF Vest

Ocean Quality

Ønsker ditt selskap å samarbeide med YoungFish?

Se om en av de to aktuelle samarbeidsavtalene kan være noe for din bedrift, og ta gjerne kontakt om dere ønsker å diskutere avtalene.