Hva er YoungFish?

YoungFish er en uavhengig nettverksorganisasjon for unge under 39 som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen. YoungFish tilbyr en sosial og faglig møteplass på tvers av yrker, selskaper og geografi.

Organisasjonen drives på frivillig basis og støttes økonomisk av ulike næringsaktører. Det er ingen ansatte i YoungFish og alt arbeid som legges ned blir utført på fritiden og ved siden av fulltidsjobber.

Hvor holder YoungFish til?

YoungFish har fire lokallag og ett styre. Lokallagene er YoungFish Nord, YoungFish Midt, YoungFish Vest og YoungFish Øst.

Generalforsamlingen (medlemmene) er øverste organ og avholdes årlig. Generalforsamlingen velger styret, som igjen setter ned lokallagsledelser for hvert lokallag. Det er i hovedsak styregruppene som sørger for at ting skjer i nettverket.

Hvorfor YoungFish?

YoungFish ble etablert fordi det manglet en møteplass for unge i sjømatbransjen. Visjonen fra dag én har vært å samle unge som har interesse og brenner for sjømatnæringen.

Økt kjennskap til alle deler av sjømatbransjen bryter gamle skillelinjer og holdninger, samt gir nye generasjoner de beste forutsetninger for å drive næringen fremover. YoungFish-medlemmer vil forhåpentligvis fortsette å møtes gjennom hele sin karriere; Tenk hva vi kan oppnå når alle kjenner alle!

YoungFish fungerer like fullt som en bro mellom nye rekrutter og det etablerte næringslivet.

YoungFish handler videre om en bevisstgjøring om at sjømatnæringen er en bransje med enormt potensial; fremtiden ligger i havet!

Hva gjør YoungFish?

YoungFish ønsker å samle unge med tilknytning til sjømatnæringen til faglige og sosiale treff i de forskjellige regionene der YoungFish har lokallag. Vi har med flere solide næringsaktører i bransjen med som samarbeidspartnere.

YoungFish arrangerer også en årlig nasjonal konferanse som samler medlemmer fra hele landet. Mer informasjon om YoungFish-konferansen finner du i menyen.

Vil du bli en YoungFish?

YoungFish aktive på Facebook, Twitter, Instagram og Linkedin. Følg oss for å holde deg oppdatert på hvor vi arrangerer treff og hva som skjer i organisasjonen.

Som medlem er du velkommen til å delta på alle våre arrangement. Medlemskap er helt gratis. Når man melder seg inn i YoungFish vil man kontinuerlig motta e-post med informasjon om de ulike treffene som blir arrangert av organisasjonen. Man får også tilgang til medlemssider på Facebook.