יוגה אור

"כאשר הגנן טומן זרע.

אין הוא מצפה לתוצאות מידיות.

עבודה רבה יש להשקיע בהכנות לצמיחה."

מתוך הטאו של הנשים

ביוגה אור בקריות מועברים שיעורי יוגה:

בקבוצות קטנות תוך מתן דגש על יחס אישי חם.

תשומת לב ליכולות הפיזיות ולמגבלות הגופניות של המתרגלים.

המשתתפים בקבוצות התרגול מגילאים שונים ובעלי ניסיון שונה ביוגה.


הנחיות לתרגול: לעבוד ב 80% משאבים או מאמץ וללא כאב. הרעיון נשען על תאוריות פילוסופיות ופיזיות כאחד.

ניתנות וריאריציות שונות במגוון רמות תרגול.

תלמידים חדשים מצטרפים לקבוצות תרגול קיימות.