ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ

1821-1862

Η περίοδος ανάμεσα στο 1821 και το 1862 περιλαμβάνει: τα χρόνια της Επανάστασης, δηλαδή τα χρόνια των πολεμικών , πολιτικών και διπλωματικών συγκρούσεων γύρω από το Ελληνικό Ζήτημα (1821-1827)· τα χρόνια της διακυβέρνησης Καποδίστρια (1828-1831), στα οποία πραγματοποιούνται οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες συγκρότησης ενός σύγχρονου κράτους, παράλληλα με τις πιο σημαντικές διπλωματικές διεργασίες που οδήγησαν στη διεθνή του αναγνώριση· το έτος 1831, έτος τομή, επειδή με τη δολοφονία του Κυβερνήτη εκλείπει η μοναδική ελληνική προσωπικότητα με διεθνές κύρος και αναγνώριση που θα μπορούσε να αντισταθεί στις κάθε λογής και προέλευσης κεντρόφυγες ή διαλυτικές τάσεις που αναπτύχθηκαν στη χώρα με τη συνδρομή των ξένων δυνάμεων· το έτος 1832, έτος αναρχίας στο εσωτερικό, αλλά και έτος οριστικών αποφάσεων των Προστατιδών Δυνάμεων για το συνοριακό και πολιτειακό καθεστώς του νέου κράτους και τέλος, τα χρόνια της μοναρχίας του Όθωνα, ο οποίος ήλθε θριαμβευτικά ως μεσσίας το 1833 και έφυγε κυνηγημένος το 1862.

Πέρα από την αυτονόητη σπουδαιότητα που έχει η ίδια η Επανάσταση ως γενέθλια πράξη της σύγχρονης Ελλάδος, η οποία δικαίως διατηρεί τη δική της αυτοτέλεια στη νεότερη ιστορία του ελληνισμού, το γεγονός ότι στα χρόνια που την ακολούθησαν συνέχισαν να επιβιώνουν ιδέες, πρόσωπα και νοοτροπίες που πρωταγωνίστησαν στη διάρκειά της, κάνουν επιτακτική την ανάγκη συνύπαρξης σ' αυτό το χρονολόγιο της επαναστατικής και της οθωνικής περιόδου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

H μορφή και τα κείμενα του ιστολογίου www.xronologion.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Βαγγέλη Ν. Δρακόπουλου, και προστατεύονται από το νόμο. Copyright (c) Βαγγέλης Ν. Δρακόπουλος 2018-2019.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή αποθήκευση όλου του έργου ή τμήματός του χωρίς την γραπτή άδεια του δημιουργού του . Copyright (c) Βαγγέλης Ν. Δρακόπουλος 2018-2019