20 marca 2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 były gospodarzami XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Placówek Specjalnych i Integracyjnych.

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to „Gdzieś w przestworzach”.

Celem zmagań jak co roku jest prezentacja i upowszechnianie żywego słowa w wykonaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, integracja środowiska lokalnego, dostarczanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną możliwości przeżywania doznań artystycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz stwarzanie możliwości autoprezentacji i umacnianie poczucia własnej wartości.

Konkurs odbywa się w VIII kategoriach tj.

• kategoria I – dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,

• kategoria II – dzieci z klas IV-IV szkoły podstawowej,

• kategoria III – klasy I-III gimnazjum

• kategoria IV – klasy I-III szkoły zawodowej

• kategoria V – uczniowie zespołów terapeutyczno – wychowawczych szkoły podstawowej

• kategoria VI – uczniowie zespołów terapeutyczno – wychowawczych gimnazjum

• kategoria VII – wychowankowie przedszkoli

• kategoria VIII – uczestnicy WTZ i DPS

W każdej kategorii wyłaniani są laureaci (I, II, III, miejsce oraz wyróżnienie) nagradzani upominkami rzeczowymi oraz dyplomem. W tym roku dodatkową atrakcją dla wszystkich zgłoszonych uczestników oraz ich opiekunów było przyznanie trzech nagród specjalnych: od prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja, prezesa Przychodni Piaskowa Góra pana Leszka Grodzińskiego oraz proboszcza Parafii pod wezwaniem Józefa Robotnika księdza Witolda Baczyńskiego.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ( również niewidomych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedosłyszących) udział w takim konkursie jest ogromnym wyróżnieniem, poprzedzonym jednak bardzo ciężką pracą. Dlatego też, marzeniem naszym jako organizatorów jest stworzenie uczestnikom jak najlepszych warunków oraz przygotowanie odpowiedniej oprawy konkursu, na jaką zasługują biorące w nim udział dzieci. Nie byłoby to możliwe bez pomocy życzliwych firm i osób, między innymi:

• Pan Roman Szełemej prezydent miasta Wałbrzych

• Pan Marek Fedoruk burmistrz miasta Szczawno Zdrój

• Pani Jolanta Nikiel i Pan Sebastian Czerwiński z hipermarketu TESCO

• Pan Henryk Frąckowiak

• Państwo O. L. Szymańscy „Cukiernia Oleńka”

. Pan Leszek Grodziński prezes NZOZ„ Przychodnia Piaskowa Góra”

. „ PH Spoko Szostak” Spółka Jawna

Ks. Witold Baczyński ,

którym dziękujemy za dar serca i okazaną pomoc.

W tym roku na XXVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych przyjechali do nas uczniowie między innymi z Wrocławia, Kątów Wrocławskich, Oleśnicy, Jeleniej Góry, Bolesławca, Zgorzelca, Lubina, Legnicy, Świdnicy, Świebodzic oraz Wałbrzycha, którzy po wielomiesięcznej pracy starali się jak najlepiej zaprezentować.

Protokół.pdf