Kammeraternes Hjælpefond

Kammeraternes Hjælpefond er oprindelig stiftet i henhold til beslutning den 5. december 1945 af en kreds af forhenværende fanger fra besættelsestiden. Ved fundats af 29. august 1946 blev fonden etableret, delvis som forening af aktive i frihedskampen under besættelsestiden, delvis som hjælpefond, fortrinsvis til fordel for deporterede og deres efterladte, sekundært for alle, der som følge af deres deltagelse i frihedskampen blev arresteret og interneret, samt for disses efterladte ægtefæller og børn.

Fra 1946 udgiver og senere medudgiver af bladet "Pigtraad", som senere blev til "Pigtraad-Gestapofangen" og til sidst til "Modstandskampen" før bladet måtte lukke i 2015.

Kammeraternes Hjælpefond drev i en længere årrække et feriehjem - et sommerhus - på Kegnæs på Sydals, hvor til man kunne søge om en uges gratis ophold.

Mindelunden blev officielt indviet i 1950 og siden 1977 har Kammeraternes Hjælpefond stået for 4. maj højtideligheden i Mindelunden i Ryvangen, fra 1985 i tæt samarbejde med lokale Hjemmeværnskompagnier, siden 2015 i samarbejde med Frihedskampens Veteraners Mindefond i forbindelse med "runde år" og deraf udvidede højtideligheder.

Siden 1987 har Kammeraternes Hjælpefond udgivet "Bogen om Mindelunden" som udkom i en 4. udgave i 2010. Der er ikke planlagt flere udgivelser på tryk af den oprindelige udgave,  men der vil på fondens hjemmesider fortsat være opdaterede beretninger og billeder fra højtideligheder i Mindelunden, som supplement til bogen.  Kammeraternes Hjælpefond har desuden i samarbejde med  Frihedsmuseets Venners Forlag , Mindelunden m.fl. i 2023 udgivet en ny bog "Mindelunden i Ryvangen - en samlet fortælling om mindestedet".

I 2011 har fonden fået godkendt en ny fundats, der sikrer, at fondens formål og sammensætning afspejler nutiden, og dermed giver fonden mulighed for, at fortsætte sit virke, med fokus på højtideligholdelsen af 4. maj i Mindelunden i Ryvangen.

28-11-2023