แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ELECTRONICS DEPARTMENT

คณะช่างอุตสาหกรรม

FACULTY OF INDUSTRIAL

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษกร์นิกร

LUANGPRATANRAJNIKORNINDUSTRAIL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

ระบบ RMS . LPT

งานกิจกรรม

วก.หลวงประธานราษฏร์นิกร

บุคลากรแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

IEE THAILAND

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่


BIG cleaning Day วัดหาดใหญ่ใน


โครงการปลูกป่า


กิจกรรมกีฬาแผนก


แข่งขันหุ่นยนต์ sumo