Program rządowy

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

E-koordynator: Grażyna Szklarz