Program Aktywna Tablica realizowany jest w roku 2021 w szkole branżowej I stopnia. W roku 2019/2020 realizowany był w szkole podstawowej.

W ramach programu otrzymaliśmy trzy tablice interaktywne, z których korzystają nauczyciele oraz uczniowie Placówki. Sale lekcyjne zostały wyposażone w laptopy.

Celem prowadzonych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest zwiększenie efektywności, zaciekawienie uczniów, zmotywowanie do pracy poprzez korzystanie z gier dydaktycznych, filmów i ćwiczeń interaktywnych.

Koordynator i administrator strony - Grażyna Szklarz