ტარა


პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების დაფასოვება

 

პროდუქტები

პოლიეთილენი

ფხვიერი პროდუქტის შეფუთვა, 3 გრამიდან 5 კილოგრამამდე.

პოლიპროპილენი

ფხვიერი პროდუქტის შეფუთვა, 5 გრამიდან 1 კილოგრამამდე


პლასტმასა (პეტ)

თხევადი პროდუქტის შეფუთვა, 10 მილილიტრიდან 1 ლიტრამდე


ეტიკეტირება

პროდუქტის ეტიკეტირება და ეტიკეტის შექმნა სურსათის ეროვნული სააგენტოს (სეს) დაწესებული მოთხოვნების მიხედვით