ภาพถ่าย
GALLERYปราสาทเทพบิดรในวัดพระแก้ว

กรุงเทพมหานคร


เรือข้าว ในเมืองอุไทธานี


ตลาดน้ำหน้าเมืองอยุธยา


ตลาดน้ำในคลองบางกอก


เจดีย์กลางน้ำ

เมืองสมุทรปราการ


พระปฐมเจดีย์


พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง


เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

ด้านหลังคือพระบรมมหาราชวัง


พระบรมมหาราชวัง


ป้อมมุมพระบรมมหาราชวัง


ชุมชนย่านภูเขาทอง


ซุ้มรับเสด็จรัชกาลที่ 5

กลับจากยุโรป


เรือนแพในแม่น้ำสะแกกรัง

เมืองอุทัยธานีเรือนแพแถวท่าเตียนตลาดริมคลองคูเมืองกรุงเทพฯ


เรือนแพแควใหญ่

ปากน้ำโพ