อาณาจักรเวียดนาม

อาณาจักรเวียดนาม

(พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ปัจจุบัน)


อาณาจักรเวียดนามนี้ เดิมชื่อ “นามเวียด” ตั้งอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ยลุ่มแม่น้ำแดง

ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๔ อาณาจักรนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของจีนเป็นเวลานานนับพันปี

จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ สมัยราชวงศ์โง จึงได้แยกตัวเป็นอิสระ

ต่อมาพระเจ้าหลีทานตัน (Le Thanh-ton) แห่งเวียดนาม ได้เข้าครอบครองดินแดนจามปา

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ พระองค์ทรงตั้งฮานอย เป็นเมืองหลวง จึงทำให้เวียดนามมี

อาณาเขตขยายทางใต้มาถึงปลายแหลมญวน พุทธศตวรรษที่ ๒๓ ได้เกิดกบฎไกเซิน องเชียงสือ

กษัตริย์ญวนหนีมาไทย แล้วหนีกลับไปปราบกบฎไกเซินจนสำเร็จใน พ.ศ.๒๓๔๕

ด้วยความช่วยเหลือของฝรั่งเศส ต่อมา พ.ศ.๒๔๖๐ ฝรั่งเศสจึงได้ยกกำลังเข้ายึดครองเวียดนาม

ไว้ทั้งหมด ต่อมาพวกเวียดมินห์ได้ทำการกู้ชาติจากฝรั่งเศส และเกิดการรบที่เดียนเบียนฟู

อย่างดุเดือด ในที่สุดก็สามารถเอาชนะฝรั่งเศสและได้รับเอกราชในพ.ศ.๒๔๙๗( ค.ศ.1954)

ทำให้มีการแบ่งเวียดนามออกเป็นเวียดนามเหนือ ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และเวียดนามใต้

ปกครองแบบประชาธิปไตย เวียดนามเหนือ โดยการนำของโฮจิมินห์พยายามใช้กำลังยึดครอง

เวียดนามใต้ ซึ่งนำโดยประธานาธิปดีโงดินห์ เดียม แต่สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีนิกสัน

ได้เข้าช่วยเวียดนามใต้ด้วยกำลังคนและอาวุธมหาศาล มีการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินต่อ

เวียดนามเหนืออย่างรุนแรง แต่ก็สู้พวกเวียดนามเหนือหรือเวียดกงไม่ได้ อเมริกาต้องถอนตัวออก

และเวียดนามใต้ต้องยอมจำนนต่อเวียดนามเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายนพ.ศ. ๒๕๑๘ ( ค.ศ. 1975)

จากนั้นเวียดนามจึงรวมประเทศเข้าด้วยกันสำเร็จ ทหารอเมริกันเสียชีวิตไป ๔๖,๐๗๙ คน

เวียดนามใต้เสียชีวิต กว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน เมืองไซ่ง่อนถูกเปลี่ยนชื่อเป็นนครโฮจิมินห์

พวกเวียดนามใต้ที่เคยสนับสนุนอเมริกา ได้พากันอพยพไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาจำนวนมาก


<< ย้อนกลับ ต่อไป อาณาจักรหริภุญชัย >>