การใช้อุปกรณ์พยุงไหล่

(Bobath sling) ที่ถูกต้อง

อุปกรณ์พยุงข้อไหล่หลวม Bobath Sling คือ อุปกรณ์พยุงแขนและข้อไหล่ เพื่อลดอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก/อัมพาต เนื่องจากกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่อ่อนแรง พยุงหัวไหล่ในรายที่มีอาการไหล่หลวมหรือผู้ที่ต้องการกระชับหัวไหล่ในลักษณะให้หัวไหล่ยกขึ้น

การใส่อุปกรณ์พยุงข้อไหล่หลวม Bobath Sling

ปัญหาปวดไหล่

มักเกิดจากการดึงรั้งของหัวข้อไหล่ที่เป็นอัมพาต จึงต้องระวังอย่าไปดึง หรือหมุนแขนข้างอัมพาตแรงๆ และมีการวางตำแหน่งของไหล่ แขน มือที่ไม่เหมาะสม

ปัญหาข้อไหล่หลุด

มักเกิดจากการจัดท่าทางให้ผู้ป่วยไม่ถูกต้อง ทำให้แรงท่วงของน้ำหนักแขนดึงให้หัวไหล่เคลื่อนลง มักเกิดจาก


  • ผู้ป่วยอยู่ในระยะที่กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก

  • ผู้ป่วยบางรายมีอาการปวดจากเส้นเอ็นอักเสบร่วมด้วย

  • เกิดจากผู้ดูแลจับไหล่ทั้ง 2 ข้างในการเคลื่อนย้ายลุกนั่ง ขยับผู้ป่วย


เมื่อเกิดการเจ็บปวดทำให้เคลื่อนไหวข้อไหล่ได้น้อยลง ไม่อยากยกแขน ทำให้เกิดปัญหาข้อไหล่ติดตามมา

ปัญหาข้อไหล่ติด

ข้อไหล่ติดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มักจะเกิดจากการเจ็บปวด บริเวณข้อไหล่ ทำให้ผู้ป่วยไม่อยากยกแขนหรือขยับแขน จึงเกิดปัญหาข้อไหล่ติดตามมา