การบริหารข้อต่อแขนและขา

เพื่อป้องกันภาวะข้อติด

ควรเริ่มบริหารร่างกายโดยเร็วประมาณ 48 ชั่วโมง หลังมีการอัมพาต โดยเริ่มบริหาร แขน ขา ข้างอัมพาต พร้อมกับ แขน ขา ข้างดี

ข้อควรปฏิบัติในการเคลื่อนไหวข้อ

 • การเคลื่อนไหวข้อให้ผู้ป่วย ควรทำซ้ำๆ

 • ในแต่ละท่า ควรทำซ้ำๆ 5 ครั้ง หรือท่าละ 15 -20 ครั้ง

 • ทำวันละ 2 รอบ ขึ้นอยู่กับสภาพผู้ป่วย ปกติควรเริ่มจากน้อยไปหามาก

 • ควรทำการเคลื่อนไหวให้สุดองศาของการเคลื่อนไหวปกติ

 • ไม่ควร ทำการเคลื่อนไหวหลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ หรือ ในขณะที่ผู้ป่วยมีไข้

 • ขณะทำการเคลื่อนไหวข้อ ถ้าผู้ป่วยปวด หรือพบปัญหาอย่างอื่นตามมา ควรหยุดและปรึกษาแพทย์หรือ นักกายภาพบำบัด

ประโยชน์ของการบริหารป้องกันข้อติดหรือติดแข็ง (passive range of motion)

 • ป้องกันการยึดติดของข้อต่อ

 • ป้องกันการหดรั้งของกล้ามเนื้อ

 • ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

 • เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

 • ช่วยกระตุ้นความรู้สึกและการรับรู้ให้กับผู้ป่วย

# ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนและขา ควรมีผู้ดูแลทำการเคลื่อนไหวข้อต่างๆให้ผู้ป่วย !!