การดูแลหัวไหล่ในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

ข้อไหล่หลุด (shoulder subluxation) คือ ภาวะที่หัวของกระดูกต้นแขนเคลื่อนออกจากเบ้าหัวไหล่ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ซึ่งเกิดจากการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณข้อไหล่

ข้อไหล่หลุด

ข้อควรปฎิบัติ

ประคองแขนโดยใช้ที่คล้องแขน ด้วยการงอศอกขึ้น ให้อยู่ในมุมฉากหรืออยู่ที่บริเวณหน้าอก

ประคบเย็นด้วยน้ำแข็งจะสามารถช่วยลดอาการปวดและบวมที่บริเวณรอบข้อไหล่ได้

ท่าบริหารสำหรับข้อไหล่หลุด(subluxation)

คงไว้ซึ่งพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ได้แก่ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ โดยใช้แขนข้างปกติช่วยพยุงแขนข้างอัมพาตโดยทำสม่ำเสมอในแต่ละวัน

ฝึกนั่งโดยลงน้ำหนักแขนด้านอัมพาต

รอกบริหารหัวไหล่

หมอนข้าง / บอล

วงล้อบริหารไหล่ ในท่านั่ง


วงล้อบริหารไหล่ ในท่ายืน

การติดเครื่องกระตุ้นที่ไหล่