กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 136

Border Patrol Police Battalion 136


ประวัติกองร้อย

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 136


History of the Border Patrol Police Battalion 136
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตรพล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.


พล.ต..กัญชล อินทราราม

ผบ.ตชด.ภาค1


.ต..สุกิจ ก้องจตุศักดิ์

ผกก.ตชด.13


พ.ต..ปัญจพล คุ้มภัย

.ร้อย ตชด.136


โครงการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐาน ปบ.การ เขาปลาน้อย พื้นที่ อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ ห่อเล ผบ.ร้อย ตชด.136 พร้อม กพ. ให้การต้อนรับ

ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดไทรทองพัฒนา ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี