Kalendarz

W kalendarzu znajdują się wydarzenia, do udziału w których zachęcamy dorosłych, chętnych do bycia we wspólnocie.

Spotkanie formacyjne 4-te pt. msca 19:00-21:00:

    • od września 2018 do czerwca 2019 włącznie w 4-te piątki miesiąca o 19:00-21:00 w Kawiarence "Stara Ksiegarnia".

Modlitwa za zniewolonych o wolność (Krucjata Wyzwolenia Człowieka) 4-gie pt. msc. w: sierpniu, listopadzie, lutym i w maju od ok. 18:30-19:30 w kościele.

    • otwarta dla wszystkich modlitwa w kościele. Każdy ma możliwość modlić się wspólnie z innymi i adorować P. Jezusa w intencji osób zniewolonych nałogami, mających problemy z własną wolnością o wolność dla nich. Szczególnie zapraszamy do modlitwy osoby wolne, które chcą swoją wolnością wyzwalać bliźnich, którzy nie mogą już się wyzwolić o własnych siłach.

Modlitwa adoracyjna 2-gie pt. msc. od 18:45-19:30:

    • otwarta dla wszystkich modlitwa w kościele. Każdy ma możliwość modlić się wspólnie z innymi i adorować P. Jezusa.

Msze św. rodzinne niedziele o g. 11:00:

    • Msze św w bogatej oprawie wspólnotowej dostosowane do obecności całych rodzin. po nich możliwość spotkania z innymi na kawie w kawiarence, a od czasu do czasu wzięcia udziału w innych wydarzeniach parafialnych.