Kalendarz

W kalendarzu znajdują się wydarzenia, do udziału w których zachęcamy dorosłych, chętnych do bycia we wspólnocie.

Spotkanie formacyjne 4-te czw. pt. msca 19:00-21:00:

    • od września do czerwca włącznie w 4-te czwartki piątki miesiąca o 19:00-21:00 w Kawiarence "Stara Księgarnia".

Modlitwa za zniewolonych o wolność (Krucjata Wyzwolenia Człowieka) 4-te czw. pt. msc. w: listopadzie, lutym i w maju i w 1-sze czw. sierpnia, od ok. 18:35-19:30 w kościele.

    • otwarta dla wszystkich modlitwa w kościele. Każdy ma możliwość modlić się wspólnie z innymi i adorować P. Jezusa w intencji osób zniewolonych nałogami, mających problemy z własną wolnością o wolność dla nich. Szczególnie zapraszamy do modlitwy osoby wolne, które chcą swoją wolnością wyzwalać bliźnich, którzy nie mogą już się wyzwolić o własnych siłach.