Pieśni

Mój Jezu, mój Zbawco - z tekstem

https://youtu.be/xoRQymKLQM8

Błogosław duszo moja Pana – ze śpiewem (5:17)

https://www.youtube.com/watch?v=00UTCo8wlrI

Oceany – ze śpiewem (6:54)

https://www.youtube.com/watch?v=5UbCeJGhoPE

Nasz Bóg – ze śpiewem (5:00)

https://www.youtube.com/watch?v=-2VRV50BO8k

Ukojenie – ze śpiewem (6:29)

https://www.youtube.com/watch?v=f0oKOCLUVHk

Duszo ma Pana chwal – ze śpiewem (5:17)

https://www.youtube.com/watch?v=KQwNECgmqIE

Pan wywyższony – ze śpiewem (2:48)

https://www.youtube.com/watch?v=E0Ah_zvtxNw

Niechaj zstąpi Duch Twój – karaoke (2:10)

https://www.youtube.com/watch?v=MZaVa7OnjNo&list=PL3jZuCPCiIKCzrw760DNBAl

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja – karaoke (1:43)

https://www.youtube.com/watch?v=L2rSbqcfJ6Q

Chwalę Ciebie Panie – karaoke (2:00)

https://www.youtube.com/watch?v=QwFaSiOSgOg

Jesteś Królem – karaoke (2:26)

https://www.youtube.com/watch?v=eyNaDUhUMVo

Tak pragnę wielbić Cię – ze śpiewem (3:37)

https://youtu.be/KAYkrbmPDCw

————

Duchu Święty, tchnienie Ojca – ze śpiewem (dorobić tekst) (5:25)

https://www.youtube.com/watch?v=rKkkkDZ51ZY

Tchnij moc, tchnij miłość – ze śpiewem (dorobić tekst) (4:19)

https://www.youtube.com/watch?v=qF9FJi7OTEI

Jak wielki jest Bóg – ze śpiewem (dorobić tekst) (5:55)

https://www.youtube.com/watch?v=tTyx3CJAsCQ

Mój Jezu, mój Zbawco – ze śpiewem (dorobić tekst) (4:26)

https://www.youtube.com/watch?v=hglb3C3ZplY