Spotkanie wprowadzające

Spotkania będą prowadzone w oparciu o podręcznik: "Droga do wspólnoty"

Cały podręcznik można zakupić tutaj: https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/oaza-nowego-zycia-iii-stopnia---droga-do-wspolnoty-491.html

Na spotkaniach animator będzie podawał uczestnikom odpowiednie teksty potrzebne do przygotowania się do kolejnego spotkania.


Czeka nas 12 etapów na drodze do chrześcijańskiej wspólnoty:

 1. Wspólnota doskonała
 2. Źródło chrześcijańskiej wspólnoty
 3. Jestem chrześcijaninem
 4. Potrzeba chrześcijańskiej wspólnoty
 5. Wspólnota to troska o innych
 6. Wspólnota to dzielenie się z innymi
 7. Wspólnota to noszenie cudzych ciężarów
 8. Wspólnota to uległość
 9. Wspólnota to służba
 10. Wspólnota niedoskonała
 11. Wspólnota przed Bogiem
 12. Życie we wspólnocie

Każdy etap będzie składał się z następujących elementów:

 1. Przekazania przez animatora fragmentów Słowa Bożego, które należy przemodlić przed kolejnym spotkaniem
 2. Własnego zastanowienia się nad kilkoma problemami wynikającymi z zachowania się grup, które przekaże animator.
 3. Podzielenia się własnymi doświadczeniami na spotkaniu

Pierwsze 2 punkty należy wykonać między spotkaniami, natomiast punkt 3 będzie przedmiotem spotkania wspólnego

Na spotkaniu obowiązują następujące zasady dzielenia się

- można sobie wydrukować i mieć przed oczyma podczas dzielenia się

Droga do wspólnoty - Zasady dzielenia się

Aby przygotować się do pierwszego spotkania zapoznaj się z materiałami wg podanej metody:

https://drive.google.com/open?id=1Wc0Ko7HSi4XGydGj0yrZBZFEtqObMBjf

Przejdź do pierwszego spotkania